"); return; } randomWin = window.open("",randomWin,"titlebar=0,toolbar=0,menubar=0,scrollbars=0,resizable=0,width=600,height=264"); randomWin.document.writeln("XENOMASO"); randomWin.document.writeln("loading..."); } //-->
CRUDELITAS VINCIT:

Komix plný zvráceného, černého, absurdního a někdy i velmi bizarního něčeho, co bychom mohli, alespoň prozatimně a s velkým přemáháním odporu nazvat humor. Tento komix je vystavěn na bázi amerického komixu RED MEAT (ve skutečnosti se jedná o přímý plagiát, takže jakákoli podobnost není čistě náhodná) a autoři doufají, že tím nijak nepoškodí jeho dobré jméno. Odkaz na původní RED MEAT naleznete v sekci MEUM OMEN.

VAROVÁNÍ:
Tento produkt je testován na zvířatech a jeho nedobrovolná konzumace škodí zdraví. Při neopatrném zacházení hrozí svévolné samovznícení.


"...I don't want to create my happiness
I want to create my work..."
- Friedrich Nietzsche -

CRUELTY BRINGS THE ORCHIDS
3rdEDITION
XENO MASO
<<< PREV <<< >>> NEXT >>>

   3rd EDITION
   2nd EDITION
   1st EDITION
Created By: ReMortician
except "Gabrielina naděje" by SeXena
Beta-Testing By: ReMortician, FuckSnuff, Fuckin'white man
started: II. MAIUS MM E.H. --- last update: XXVIII. NOVEMBER MMI E.H.