Fallen Angel | Bibliotheca Heroica | Surprise

Česká transkripce | Seznam transkriptů | Anglická transkripce

Zrnka víry
-Seeds of Faith-


...Na volném prostranství se dohadují skupinky lidí. Jedni si stěžují na bohy, že jsou nepotřební a že láska zmůže všechno, ostatní jim oponují. Jejich hádku přeruší náhlý přílet chakramu a upoutá jejich pozornost. Objeví se Xena a říká, že všem bude mnohem lépe, když nebudou tolik skuhrat. Nějaký strážce se pohne a Gabriela si myslí, že ji chce napadnout.
Začne se rvát s ním. Xena jí chce pomoc a vrhá se taky do bitky. Nečekaně se zjeví Áres a dělá si srandu z toho, kdo pak je asi otcem Xenina dítěte. Xena mu odsekne, že Gabriela. Xena se Área ptá, zda má strach, protože se blíží "Soumrak", čas, kdy lidstvo přestane potřebovat bohy a bohové ztratí svou sílu. Z výšky jejich rozhovor pozoruje Callisto jako anděl. Área nová zpráva vyvede z míry a pokusí se ohrozit Xenu i její dítě. Pak zmizí...

...Xena se s Gabrielou dohaduje, co se asi bude dít. Vzpomenou si na Eliho, který říká lidem, aby zapomněli na bohy a nechali se vést vlastním srdcem. Jdou ho tedy nalézt...

...Když ho konečně nacházejí, oznámí mu, že lidé si myslí, že on bude ten, kdo je povede v boji proti bohům. Eli říká, že zvítězí láska. Xena pak řekne, že má něco na práci, a tak se Gabriela s Elim odcházejí najíst...

...Milos, jeden z Áreových uctívačů, přichází za Áreem a oznamuje mu, že Eliho stoupenci znesvětili jeho chrám. Áres prohlásí, že Eli je škůdce a že je čas, aby se o něj postaral...

...Eli rozmlouvá s Gabrielou. Gabriela si myslí, že Eliho zklamala, protože její srdce sice říká, aby byl mír, ale rozum říká, že musí bojovat. Zjevuje se Áres. Eli chce vědět, proč ho Áres ještě nezabil: měl snad slitování. Áres mu řekne, ať zmizí nebo ho inhumuje...

...Xena je na pláni za městem. Objeví se před ní anděl Callisto, řekne, že hlídá její duši. Nabádá ji, aby nezasahovala do Eliho osudu. Eli má udělat to, co musí sám. Objeví se nějaký muž a napadne Xenu, ta ho zneškodní a pomocí svého hmatu z něj dostane informace...

...Eli se modlí a přijde za ním Callisto. Eli říká, že jeho místo je mezi lidmi. Ptá se jí, jestli je nějaká další cesta. Callisto odpoví, že na ruinách starého, bude postaven svět nový. Poví mu, že bohové musí padnout a on je kladivo. On je nejsilnější víra. Ten vyvolený. Pak ho políbí na tvář a dodá, že bude navždy s ním...

...Gabriela potkává Xenu, která se vrací do města a jdou spolu za Elim. Xena říká, že Áres svolal armádu, která se už blíží. Nabízí Elimu, že může jeho i jeho stoupence dostat přes jižní hranici. Eli říká, že nikam neodejde. Xena řekne Gabriele, ať zůstane u Eliho, než se vrátí zpět...

...Áreova armáda přichází. Aby se dostala do města, musí se dostat přes most, který blokuje Xena...

...Eli káže lidem o své cestě lásky. Objeví se Áres a začne také promlouvat k lidem. Xena zatím drží bojovníky na mostě. Eli tvrdí, že vede lidi ke pravdě. Áres tasí meč. Xena stále bojuje. Gabriela se ptá Eliho, jestli odvolá své tvrzení. Áres se rozpřáhne svým mečem, ale Gabriela mu zabrání udeřit. Eli jí napomene, že násilím nemůže chránit jeho život, říká, že to, co se stane, bude znamenat větší dobro. Gabriela ještě jednou zabrání Áreovi v útoku. Eli ji obejme. Gabriela se otočí zády k Elimu...

...Xeně se stále ještě daří udržet válečníky na mostě. Ten se však prolomí, Xena na poslední chvíli uskočí na břeh u města a zbytek armády zůstává uvězněn na druhé břehu...

...Áres probodne Eliho přímo do srdce. Eli umírá Gabriele v náručí. Vše sleduje Callisto. Gabriela drží Eliho, pláče a křičí. Okolo nich se shromáždí Eliho stoupenci a naříkají...

...Xena přichází a zjistí, co se stalo. Když kráčí ke Gabriele, nějaká žena jí poví, že Gabriela dovolila Áreovi, aby Eliho zabil. Xena říká, že Eli by nechtěl obětního beránka (tj. aby někdo zemřel místo něj). Gabriela jí řekne, že mu věřila. Xena se jí zeptá, jestli ho bránila. Gabriela jí nařkne, ať ji z toho neobviňuje. Pak se rozkřičí, že Áres měl pravdu, že budoucnost je tvořena činy válečníků. Pak uteče pryč...

...Osamocené Gabriele ze zjeví Áres. Gabriela ho hned napadne. Křičí na něj, že neudělala to, co měla. Áres jí řekne, že to Eliho sobeckost ji zahnala do této pozice. Pak poví Gabriele, že moc je právo, dokonce i když je špatná. Říká, že jí může dát okusit té moci a že s touto mocí, by mohla změnit svět a zmizí...

...Xena zapálí Eliho pohřební hranici a zpívá smuteční píseň. Objevuje se Gabriela a pozoruje pohřeb. Xena zpívá a pláče. Gabriela se pak otočí a osamocena odchází pryč...

...Callisto znovu navštěvuje Xenu. Říká Xeně, aby udržela Eliho učení ve svém srdci. Poví ji, že Eli se brzy vtělí do nové podoby. Xena se ji ptá, co bude s Gabrielou. Callisto tvrdí, že to Áres bude příčinou všeho zlého, co se Gabriele stane, ne Eliho víra...

...V temnotě Gabriela hovoří k Eliho popelu. Říká, že bude stát při Áreovi, pro větší dobro. Pak se ho ptá, jestli jí Eli taky věřil. Zvedne se a odchází...

...Callisto říká Xeně, ať zvolí svou cestu. Připomene jí, že ona byla vybrána, aby v tomto světě pomohla Xeně. Callisto podá Xeně, Heliovu dýku (sakra, to už je další věc, kterou se dá zabít nesmrtelný bůh), která může zabít bohy. Říká, že Eli byl už obětován, takže lidé mohou následovat cestu míru. Xena jí řekne, že Eli je mrtví a teď je na čase, aby to udělala po svém...

...Áres se zjevuje Eliho stoupencům a oznamuje jim Eliho smrt. Lidé začnou vzývat Eliho jméno. Áres tasí meč a řekne, že je rád, že mají tak silnou víru, proto za ni tak rádi zemřou. Přichází Gabriela a říká, že mír má tu cenu, aby se za něj vedl boj a napadne Área. Gabriela vyrazí Áreovi meč z ruky. Ten se vrhne na okolo stojící lidi a začne se pro něj probíjet skrz. Gabriela sebere jeho meč a pokusí se probodnout Área, ale mine a probodne jednoho jeho kněze. Áres sebere zpět svůj meč a chce přeseknout Gabrielu v půli. Přiletí však chakram a přesekne jeho meč. Gabriela využije rozruchu a utíká za Xenou...

...Xena skočí po Áreovi a podaří se jí, přiložit mu dýku ke krku. Chystá se ho zabít, ale v dýce spatří odraz Eliho tváře. Vzpomene si na Eliho učení a na Callistina slova. Řekne Áreovi, že je špatné, když ho zabije, proto ušetří jeho život. Upustí nůž. Áres ho rychle sebere a chytne Xenu. Xena mu řekne, že když jí zabije, stane se Eliho myšlenka mnohem silnější. Oznámí mu, že jejich pád započal a on s tím nic nezmůže. Áres zahodí dýku a obrátí se ke Gabriele, které řekne, že jí mohl dát celý svět. Gabriela mu odpoví, že jí nemůže dát, co sám nemá...

...Xena se obejme s Gabrielou. Xena se omluví Gabriele a pak se znovu obejmou...

...Zjeví se Eli jako anděl a přichází k nim, poví jim, že jejich víra v sebe navzájem je největší zázrak ze všech. Přichází k nim i Callisto. Eli děkuje Gabriele, že poslechla své srdce. Callisto řekne, že je čas, aby se znovu narodila a řekne Xeně, že pro ní bude skvělá matka. Pak k ní přistoupí, přiloží ji dlaň na břicho a přenese se do Xeny. Eli pronese, že láska je tou cestou. Xena si pohladí své břicho a nejeví žádné známky toho, proč by neměla být happy...

...

Thanks to Eli's non-violent ways, many people lost their lives during the production of this motion picture.

Obsazení:
Xena: Lucy Lawless
Gabriela: Renee O'Connor
Callisto: Hudson Leick
Ares: Kevin Smith
Eli: Tim Omundson
Milos: Peter Rowley
Petracles: James Gaylyn

Produkce:
Executive Producers: Robert Tapert, Sam Raimi
Co-Executive Producer: Eric Guendemann
Producer: Chris Manheym, Bernardette Joyce
Co-Producer: Michael McDonald
New Zealand Producer: Chloe Smith
Written By: George Strayton, Tom O'Niell
Directed By: Garth Maxwell