Ides of March | Bibliotheca Heroica | Seeds of Faith

Česká transkripce | Seznam transkriptů | Anglická transkripce

Padlý anděl
-Fallen Angel-


...Je chladno, padá sníh a promrzlý Joxer konečně přijíždí do Říma, kde potkává neznámou Amazonskou bojovnici, ze které se vyklube Amarice. Ptá se jí, jestli ví, kde se v Římě nachází Xena s Gabrielou, protože měl ošklivé noční můry o tom, že by se jim mohlo stát něco zlého, a proto ho strach o ně vylákal až sem. Amarice se otočí a ukáže mu mrtvá těla, jak zapadaná sněhem visí přitlučená na křížích. Jen co to spatří, padne na kolena a na tvářích mu stékají slzy. Odkudsi se objeví Eli, přijde k nim a říká, že oni všichni je měli velmi rádi. Joxer prohlásí, že chce vzít jejich těla zpět domů, do Řecka. Amarice ale oponuje, že to jim Římané nikdy nedovolí. Joxer však trvá pevně na svém, že to udělá, ať se děje cokoliv. Amarice to ocení a nakonec souhlasí, že mu s tím pomůže...

...Xena a Gabriela, obě v bílých tógách a září kolem vlasů, sedí na jakémsi pahorku, který odděluje peklo a nebesa. Světlo protne oblohu a zní vystoupí skupina andělů, kteří začnou letěl směrem k nim. Andělé přiletí až na dosah, uchopí Gabrielu a odnášejí ji nahoru, potom zbylí andělé přistoupí ke Xeně, uchopí ji a také s ní odlétají nahoru. Z nenadání se však pod nimi začne rozrůstat černá skvrna, která oznamuje příchod pekelných démonů. Démoni je brzy doženou a začnou se sápat po Gabriele, a když ji zachytí, zaútočí i po Xeně. Unášená Gabriela volá na Xenu a ta se snaží padat jejím směrem. Už se skoro dotýkají, když v tom nějaký démon chytne Xenu a ten někdo je Callisto v podobě démona s netopýřími křídli a špičatými rohy. Gabriela stále padá dolů do tmy a vříská o pomoc. Xena udeří Callisto a začne se s ní být, ale tím se stále více zaplétá mezi zápasící démony. Na pomoc jí přijíždí Archanděl Michael a jeho armáda andělů, v poslední chvíli před pádem do temnoty ji uchopí, a tak ji dostanou ze spárů démonů. Michael Xeně řekne, že Gabriela už je zatracena, protože se dostala do pekla. Xena to nechce pochopit a nehodlá uvěřit tomu, že by Gabrielu navždy ztratila. Michael jí řekne, že by ji mohli ještě zachránit, ale to bude možné jen do té doby, pokud nesní granátové jablko, plod pekla. Xena prohlásí, že v tom Gabriele zabrání a pokusí se skočit dolů, aby mohla spadnout do pekla, ale Michael ji zastaví. Xena mu řekne, že její a Gabrielina duše jsou osudem spojeny a ona ji nemůže jen tak ztratit...

...Gabriela se probouzí v ponuré jeskyni v pekle a Callisto sedí naproti ní. Vstane a podá jí granátové jablko, pekelné ovoce a pokouší se jí přinutit, aby ho snědla. Tím by se z Gabriely stal také démon, kterým je nyní i ona...

...Zpět v Římě, obě mrtvá těla stále ještě visí na křížích. Amarice se opatrně přiblíží ke strážím, které je hlídají a bleskovým chvatem jim podřízne hrdla. Pak přiběhne Eli a Joxer, kteří se ukrývali a odříznou Xenu a odnesou ji, poté se Joxer spolu s Amarici ještě vrátí pro Gabrielino tělo a zmizí s nimi z náměstí...

...Michael dojde s Xenou k očistné jeskyně a zde řekne, že by jí Xena měla projít skrz a učinit tak volbu, protože s démony mohou bojovat jen Archandělé a aby se jím stala, musí ji projít, ale tím její duše navždy ztratí možnost znovuzrození. Xena vstoupí dovnitř, vidí plameny a jezírko s vodou. Pak, celá v plamenech, prochází skrz očistný plamen a potom se ponoří do chladné vody, aby dokončila své očištění. Z vody se už vynoří jako Xena Archanděl, v lesklé zbroji a s tmavými křídly...

...Amarice přichází ke Xenině tělu, vytáhne dýku a odřízne pramen z jejích vlasů a po válečnicku přísahá slávu památce Princezny válečnice. Pak se otočí k Elimu a řekne mu, že všechno z toho je jeho chyba, protože změnil Gabrielu v ukňučeného slabocha a tak ona nebojovala, dokud to bylo ještě možné...

...Než vyrazí pro Gabrielinu duši, Michael poví Xeně, že pokud by se Gabriela dostala příliš daleko do nitra pekla, mohla by Xena obětovat své vlastní "světlo", aby zachránila její duši, ale to by znamenalo, že tu svou zatratí navždy a stane se démonem místo ní...

...Ale v pekle už věci dostávají jiný spád. Callisto s několika dalšími démony drží Gabrielu a násilím jí cpou ovoce do úst. Gabriela ho pozře a dostane chuť na další, tak sní další kus a náhle jí začnou vyrůstat ostny a Gabriela se pomalu přeměňuje v démona. Pak se podívá na Callisto a řekne jí, že Callisto pravděpodobně měla radost z toho, když viděla celou svou rodinu umírat, protože to jí dovolilo, aby se změnila se v děvku...

...Archandělé přijíždí do pekla a boj o duši Gabrieli se rozbíhá. Callisto se po čase opět utkává s Xenou. Michael popadne Gabrielu a odnáší ji pryč, zatímco Xena stále ještě bojuje s Callisto, ta však upadne a Xeně se podaří jí useknout křídla. Poražená Callisto se s pohledem plným zloby a vzteku podívá na Xenu a poví Xeně, že ji stejně nenávidí, za to, co udělala její rodině a za to, že ji změnila v to, co je. V Xeně se pohne svědomí a dostane s Callisto slitování, přistoupí k ní, napřáhne ruku a dotekem jí dá své "světlo"...

...Michael zatím odnesl Gabrielu do nebe a zavedl ji do jeskyně k očistné vodě, ve které ji nechal ponořit. Tím Gabriela projde očištěním a zbaví se démonské podoby. Michael pak Gabriele řekne, že Xena darovala sebe samu, aby zachránila jednoho ze zatracených. Gabriela tomu nemůže uvěřit...

...Dole v pekle, Xena se stala vůdcem démonů a nabádá své nové vojsko, aby zaútočilo na nebesa a dobilo ráj pro ně...

...Gabriela se setkává s Callisto, která je nyní také andělem. To se Gabriele nelíbí a řekne jí, že ona by vůbec neměla být v nebi, protože zabila jejího manžela a spoustu nevinných lidí. Callisto jí ale odpoví, že si nevzpomíná na nic, z čeho jí Gabriela obviňuje. Michael pak Gabriele poví, že si Xena sama zvolila utrpení namísto Callisto, ale teď by se oni měli spíš starat o jiné věci, protože Xena se chystá zaútočit na ráj...

...Joxer a Amarice, aby se schovali před Římskými vojáky, přenesli těla do jakési podzemní místnosti a položili je na stoly. Zde se začnou dohadovat, že budou muset těla nejspíš pohřbít tady, protože Římani jsou jim v patách a určitě je nenechají, aby mohli těla odnést do Řecka...

...V nebi se zatím všichni andělé připravují na velký boj. Michael přichází ke Gabriele a říká, že je pouze jeden způsob, jak Xenu zastavit a to, že ji musí rozsekat a ty malé kousíčky pak nechat odpočívat ve věčnosti. Gabriela prohlásí, že ona udělá to, co musí, aby Xenu zastavila. Michael zavede Gabrielu do očistné jeskyně a tam se znovu Gabriela setká s Callisto. Gabriela jí řekne, že v jádru je zlá a vždycky bude. Nakonec však Gabriela Callisto odpustí. Tím Gabriela očistí svou duši a dostane stejnou výzbroj jako má Xena. Démoni právě dorážejí a boj už nelze odvrátit. V čele démonů stojí Xena a vydává povel k útoku. Xena vyrazí po Gabriele, ale pozná ji a nezaútočí. Pokouší se ji přesvědčit, aby přešla k nim, protože jejich láska přesahuje nebe i peklo. Gabriela odmítá, tak to Xena znovu zkouší s tím, že by ji Gabriela přece nenechala v pekle samotnou. Gabriela ji řekne promiň a zaútočí na ni...

...Callisto pozoruje, jak mezi sebou bojují zástupy démonů a andělů. Pozoruje jak Xena zápasí s Gabrielou...

...Eli sedí na zemi a hlasitě se zpytuje své svědomí, že to všechno dopustil. Jeho přátelé jsou mrtví a je to jeho chyba. Cesta lásky nebyla určená pro Gabrielu. Je zdrcen žalem a začne plakat...

...Xena a Gabriela spolu stále ještě bojují. Okolo Callisto vznikne jiskřivá záře a pak se pomalu začne přesouvat kolem nich. Sestupuje k zemi, jako anděl přichází k Elimu a řekne mu, ať jde k mrtvým tělům. Eli k nim dojde, pozvedne ruce a začne pronášet motlitby. Xena neustále bojuje s Gabrielou a ta upadne. Eli se modlí. Callisto se k němu připojuje jako mlhavý přízrak, pokládá spolu s ním ruce na mrtvá těla a dává mu moc vzkříšení. Démon Xena pozvedne Archanděla Gabrielu, odchází s ní ke srázu a připravuje se seskočit s ní zpět do pekla. Michael na Xenu zakřičí, aby přestala, Gabriela ji také prosí, ať ji nechá, ale když se odrazí ke skoku, obě se rozplynou...

...Jejich těla procitají. Michael a Callisto to pozorují. Callisto přichází k tělům, dotkne se Xeny (možná jí uzdravuje zpřerážená záda, otěhotní ji nebo něco úplně jiného) a zase se vrátí k Michaelovi. Ten jí řekne, že je správný čas, aby se setkala se svou rodinou, která se náhle objeví. Gabriela řekne Xeně, že nyní už budou spolu navždy. Xena souhlasí a podle všeho to vypadá, že je už zase happy...

...

Hell Hath no fury like a woman scroned.

Obsazení:
Xena: Lucy Lawless
Gabriela: Renee O'Connor
Callisto: Hudson Leick
Eli: Tim Omundson
Amarice: Jennifer Sky
Michael: Charles Mesure
Lief: David De Lautour
Laura: Angela Gribben
Raphael: Tamati Rice
Pankos: Jim McIarty
Arleia: Lee Jane Foreman

Produkce:
Executive Producers: Robert Tapert, Sam Raimi, R. J. Stewart
Co-Executive Producer: Eric Guendemann
Producer: Chris Manheym, Bernardette Joyce
Co-Producer: Michael McDonald
New Zealand Producer: Chloe Smith
Story By: Robert Tapert, R. J. Stewart
Teleplay By: R. J. Stewart
Directed By: John Fawcett