Sacrifice II | Bibliotheca Heroica | Fallen Angel

Česká transkripce | Seznam transkriptů | Anglická transkripce

Březnové Idy*
-Ides of March-


...Přízraky Xeny a Gabriely mučí Callisto, která je uvězněná v temném místě plném ohně a síry. Vládce tohoto místa, kterého Callisto nazývá "Pán" má pro ni návrh. Ten by jí dovolil návrat mezi živé, aby dopomohla Césarovu impériu k moci a současně dostala (do postele) i Xenu. Avšak nemůže jí ublížit fyzicky, ale musí jí donutit opustit cestu válečnice. Callisto vidí v úkolu příležitost jak uniknout utrpení a dychtivě souhlasí...

...Caesar se právě probudí ze snu, ve kterém se mu zdálo, jak ho Xena probodla při sexu s ním a nachází ve své komnatě Callisto. Ta má pro něj návrh, že mu může být užitečná pro naplnění jeho osudu...

...Xena, Gabriela a Amarice, amazonská samička, se plavý do Atén, kde chce Gabriela nalézt muže jménem Eli. Amarice se to nelíbí, ale Xena jí řekne, že co Gabriela chce, to dostane (a s tím, jestli se jí líbí či nelíbí, že skončí v Gabrielině posteli, nic nezmůže). Najednou po nich nějaký parchant mrští oštěp, ale Xena ho zachytí a začne bitka. Když už je Amarice skoro mrtvá, objeví se Gabriela a hodí útočníkovi provaz pod nohy, trhnutím jej povalí na zem a tím jí zachrání život. Xena z něj pomocí svého hmatu dostane, že Caesar vypsal horentní odměnu ve výši 6 miliónů dinárů na její hlavu. Xena se rozhodne odjet do Říma a vytmavit si spor s Caesarem tím, že ho zabije (a to je přeci to nejdiplomatičtější řešení). To je válečnický způsob. Opouští Gabrielu, které zakáže, aby jí následovala, protože kdysi měla vizi (že se s ní v Římě skamarádí natolik, že si ji pak bude muset vzít za ženu), že ona a Gabriela budou v Římě ukřižovány...

...Zatímco je Xena na cestě do Říma, Gabriela a Amarice nalézají v Aténách Eliho, který je jakýmsi lidovým léčitelem. Gabriela ho žádá, aby ji naučil uzdravovat. Ten jí řekne, že aby to mohla dělat, musí být naplněna láskou k tomu. Z nenadání se objeví římští vojáci (a oznámí jim: "My jsme Řím, budete asimilováni, veškerý odpor je marný.") a všichni tři jsou zajati Brutem a odvlečeni do Říma. Brutus vyjadřuje svou nelibost k zatčení Gabriely, ale slibuje jí, že jí nebude nikým ublíženo. Říká jí, že ji Caesar potřebuje k jako pojistku k tomu, aby ho Xena nezabila...

...Xena přijíždí do Říma, převlékne se jako římský voják a pronikne do Caesarova paláce. Když ho nalezne, připraví si chakram a se pokusí ho zabít, ale je překvapená, že se zde objeví Callisto a chakram zachytí. Caesar na ni pošle vojáky, takže je musí vyřídit a utíká výskokem z okna...

...Callisto se zjeví Xeně a říká, že Caesar se co nevidět prohlásí císařem a že Gabriela je v rukou Římanů (a užívá si na orgiích v Thermae Agrippae)...

...Xena vystopuje Bruta a varuje ho, že této březnové idy Caesar odhodí veškeré předstírání o chtění zřízení demokracie, prohlásí se císařem a "odstraní" každého, kdo mu bude stát v cestě. Dále mu řekne, že Caesar ho převelí do Gaulu a pak zaranžuje jeho smrt. Brutus jí samozřejmě nevěří, ale prozradí jí, kde může nalézt Gabrielu...

...Gabriela a Eli meditují ve svém žaláři a Gabriele se podaří dosáhnout stavu mentální nicoty (org. mental nothingness)...

...Do vězení přijíždí Xena a zjevuje se Callisto. Říká, že zná Xenin osud a nabízí jí šanci, pojistit si, aby se nestal pravdivým. Aby zachránila Gabrielin život, musí sejít z cesty válečníka a stát se poslem míru. Xena odmítá její nabídku s tím, že to není její "cesta" a ona je zbavena veškeré viny...

...Mezitím, Brutus se setkává s Ceasarem a ten mu oznamuje, že kříže pro Xenu a Gabrielu jsou připraveny. Brutus je zklamaný Caesarovým plánem popravit Gabrielu, navzdory jeho dřívějšímu slibu, že ona bude v bezpečí. Když mu Caesar nabídne spravovat území Gaulu, Brutus poznává, že Xenina předpověď o Caesarových cílech je pravdivá...

...Callisto se znovu pokouší přesvědčit Xenu, zatímco ona proniká do vězení. Xena ji naprosto ignoruje a tak Callisto zakřičí jako Xena a tím vyburcuje stráže. Xena pronikne ke Gabriele do vězení, obejme ji a řekne, že její chmurné vize se nenaplní. Xena s Amarice překonávají stráž a uvolňují cestu ven. Když už si všichni myslí, že se útěk podaří, objeví se Callisto s chakramem v ruce a hodí ho do Xeniných zad a rozlomí zbraň v půli. Xena padá k zemi a Gabriela se vrací zpět, aby jí pomohla. Přiběhnou další stráže a zaútočí na ně. Gabriela popadne oštěp a zabije jím jednoho vojáka, pak vezme Xenin meč a při obraně své přítelkyně zabije další. Gabriela křičí na Xenu ať utíká, ale ta je paralyzována, protože ji chakram zasáhl do páteře. Xena volá na Gabrielu ať přestane se zabíjením. Gabriela zrovna bodla dýkou jednoho vojáka a přestává, když uvidí, jak z dýky v její vlastní ruce odkapává krev. Objeví se další vojáci a obklíčí je. Xena pohlédne na se zbitým výrazem na Gabrielu a řekne jí, aby neplakala. Gabriela Xenu políbí. Eli a ostatní vězni prchají pryč...

...Xena a Gabriela jsou římskými vojáky přivázány ke kříži a vše z povzdálí pozoruje Callisto. Mezitím Brutus zosnoval s dalšími senátory spiknutí proti mocichtivému Caesarovi. Vidíme jak Caesar vchází do senátu, aby oznámil svůj nový titul a změny ve vládě. Střih, Xena říká Gabriele, že byla tou nejlepší věcí v jejím životě. Gabriela jí říká, že jí miluje (obdivuhodné, že i v takovéto chvíli myslí jen na sex). Pak vojáci vezmou hřeby a začnou přitloukat jejich těla ke kříži. Zpět v senátu, senátoři vytahují ze svých tóg dýky a vrhnou se na Caesara a bodají ho. Brutus přichází k Caesarovi a zasadí mu závěrečný úder...

...Xena a Gabriela visí na křížích (opalují se) a pomalu na ně dopadají sněhové vločky. Xenina duše opouští její tělo a volá na Gabrielu, její duše také opouští tělo a následuje ji. Když duše Xeny a Gabriely stoupají k nebesům, Eli utěšuje želem sklíčenou Amarice. Xenina mrtvola není ani trochu happy...

...

Xena and Gabrielle were killed during the production of this motion picture.

Obsazení:
Xena: Lucy Lawless
Gabriela: Renee O'Connor
Callisto: Hudson Leick
Eli: Tim Omundson
Amarice: Jennifer Sky
Ceasar: Karl Urban
Brutus: David Franklin

Produkce:
Executive Producers: Robert Tapert, Sam Raimi, R. J. Stewart
Co-Executive Producer: Eric Guendemann, Liz Friedman, Steven L. Sears
Producer: Bernardette Joyce
New Zealand Producer: Chloe Smith
Written By: R. J. Stewart
Directed By: Ken Girotti


*Idy [í-] ž. pomn. (2. p. id) v starořímském kalendáři 15. den v měsíci (v březnu, květnu, červenci a říjnu) nebo 13. den (v ostatních měsících)
-Kalendy ž. pomn. (2. p. -lend) v starořímském kalendáři první den v měsíci (Kalendae [-é], psáno s k-)
-Nony [nó-] ž. pomn. (2. p. nón) v starořímském kalendáři 5. nebo 7. den v měsíci