Sacrifice | Bibliotheca Heroica | Ides of March

Česká transkripce | Seznam transkriptů | Anglická transkripce

Obětování II
-Sacrifice II-


...Naděje, za přihlížení Xeny, Gabriely, Callisto i Área, protrhne blánu zámotku a prodere se ven, tím je její znovuzrození dokončeno. Než se stačí všichni rozkoukat z úžasu jejího zrodu, Xena ji napadne s mečem v ruce. Naděje jí ho však svými telepatickými silami vytrhne z ruky, takže Xena bere chakram a vrhá ho po Naději, ale ta ho, za použití veškeré své síly, v poslední chvíli stihne odvrátit a poslat ho zpět na Xenu, kterou chakram zasáhne do hrudníku, ale naštěstí má brnění z Hefaistovi ocele, takže z toho vyvázne jen s menším otřesem. Psychická síla, kterou Naděje dosud ovládala Serafínu poleví, takže zraněná Serafína omdlí. Xena chce znovu zaútočit na Naději, ale v tom jí zabrání Callisto, která ji napadne zezadu. Zatímco mezi sebou zápasí, Naděje nabere opět svoji sílu a začne po Xeně a Gabriele vrhat zbraně, kterými jsou vyzdobeny stěny Síně Války. Pak Naděje přivolá Callisto k sobě a ta ji odnáší pryč. Sotva zmizí, Xena (nasraná jak hejno krocanů) se otočí ke Gabriele a vynadá jí za to, že ji zastavila, když se poprvé pokoušela Naději zničit. Gabriela se brání tím, že to musela udělat, protože Áres zařídil, že kdyby Xena zabila Naději, pak by sudičky (v org. Fates, neboli "Osudky") přestřihly Xeninu nit života. Xena jí řekne, že by položila i svůj život, kdyby to Naději zastavilo...

...Callisto se s Nadějí zhmotní v Áreově chrámu a tam jí pomáhá se obléci, takže teď vypadá Naděje úplně stejně jako Gabriela. Pak připomíná Naději, že svou část dohody splnila a očekává od ní svou odměnu, aby jí Naděje zabila. Naději jí praví, že s ní má ještě nějaké plány...

...Áres se zjevuje v Dahakově svatyni, skloní se před zlovolně praskajícím plamenem na oltáři a ohlašuje svou loajálnost k Temnému bohu...

...Xena, Gabriela a Serafína přichází do nějaké vesnice. Vidí jak Werfner, kněz Dahakova kultu, a jeho oddaní přisluhovači odění v černých kápích nahánějí vesničany do pout a shromažďují je jako budoucí oběti pro Dahaka. Xena na ně chce vystartovat, ale Serafína jí řekne, že její usilí je zbytečné, protože oběti pro Dahaka jsou brány ze všech koutů země a ona nemůže být na všech místech najednou. Xena se rozhodne, že tedy zachrání alespoň pár lidí a vrhne se na muže v černých kápích. Před Gabrielou se objeví Áres a nabádá ji, aby se přidala na jejich stranu, protože "starý" svět bude brzy zničen. Gabriela mu řekne, že je rozhodnuta Naději zničit ať se stane cokoliv...

...Áres se zjevuje ve svém chrámu, kde se nalézá Callisto i Naděje. Áres přichází k Naději a oznamuje jí, že nyní je jejím ochráncem. To, co právě slyšela, že ona a Áres jsou v jednom týmu, Callisto doslova šokuje. Ale její zděšení přejde ve zlost, když Naděje odmítá prozradit místo, kde se nachází pro bohy smrtící zbraň, dýka s krví Zlaté laně, a když začne nestoudně flirtovat s Áreem. Callisto se rozčílí a zaútočí na Área, ale ten lehce odvrací její útok. Náhle Callisto něco napadne, když jí to neprozradí Naděje, tak to dostane z Xeny a mizí v planenech...

...Xena spolu s Gabrielou a Serafínou leží na kraji útesu a sledují, jak muži v kápích odvádí stovky lidí k Dahakově svatyni. Ze strachu, že poslouží ke zradě svého boha, Serafina skáče z útesu dolů. Xena se okamžitě vrhá za ní, zachytí ji a obě zůstanou viset na vinné révě. Xena volá na Gabrielu, aby jí pomohla dostat Serafínu a sebe nahoru. Náhle se za Gabrielou objeví Callisto a pošklebuje se Xeně, že je opravdu zvědavá, jak se z tohohle hodlá dostat. Xena vyhodí Serafínu na kraj útesu a ta okamžitě zdrhá pryč. Pak se vymrští i ona a chystá se utkat s Callisto, ale ke svému překvapení se dovídá, že se k ní chce Callisto přidat (to bude zase nějaká kulišárna). Ta jí nabízí pomoc při odstranění Dahaka, pokud jí Xena slíbí, že ji potom zabije dýkou s krví Zlaté laně, o kterém Xena ví, kde se nachází. Přestože Xena ví, jak je Callistin život plný zoufalství, odmítá. Pak se vydává i s Gabrielou pronásledovat Serafínu, jenže Callisto ji stále přesvědčuje, ale jí Xena znovu odmítá...

...Joxer sleduje, jak je spousta zajatců vedena muži v kápích k Dahakově svatyni a vidí v tom příležitost, jak vstoupit do dějin jako hrdina. Vyskočí z úkrytu a zatarasí procesí cestu. Objevuje se Serafína, srazí ho k zemi a umožňuje průvodu pokračovat na jejich cestě...

...Naděje přichází do Áreova chrámu, kde nalézá kamennou desku, o které předpokládá, že je v ní dýka schována. Ale dýka je pryč. Zklamaně odchází a cestou potkává Joxera, který si jí splete s Gabrielou. Začne na něm vyzvídat, proč ji (tedy Gabrielu) má každý rád, ale proč Gabriela Naději (tedy jí) nemůže milovat natolik, že by ji nechala žít. Joxer je lehce zmaten, co se po něm chce, ale přesto se pustí do jakéhosi vysvětlování...

...Xena, Gabriela a Callisto přijíždí do další vesnice, kde Dahakovi přisluhovači chytají další oběti. Gabriela utíká pomoci několika vesničanům, kteří se shovavájí v lese. Callisto vrhá po mužích v kápích ohnivé koule. Když se Gabriela vrátí, Xena se koukne na zaneprázdněnou Callisto a pak řekne Gabriele, že je čas dojít pro dýku. Najednou si Xena něčeho všimne a pozná, že ve skutečnosti mluví s Nadějí, která vypadá jako Gabriela. Naděje Xenu povalí na zem, ale objevuje se Áres a odvádí Naději zpět do chrámu. Skutečná Gabriela a Joxer se teprve teď objevují a přijíždějí ke Xeně...

...Xena, Gabriela, Callisto a Joxer jedou na koních k Dahakově svatyni, kde už se chystá obřad, umožňující Dahakovi vstup na svět. Joxer však neustále padá z koně a to Xenu pěkně vytáčí. Nakonec zastaví, nazve Joxera idiotem a pošle ho do pr**** (pěkně daleko). Ten smutně odchází, ale zanedlouho je chycen muži v kápích a bude odvlečen do chrámu jako jedna z obětí (že by i Joxer byl GAME OVER?)...

...V noci Xena nemůže usnout a odejde se projít. Navštíví ji Áres a nabízí ji naposled, aby se k němu připojila. Prozrazuje, že Naděje čeká jeho dítě, které se pak stane jedním ze šesti apokalyptických jezdců smrti. Zatímco je Xena pryč, Gabriele se zjeví Naděje a požádá ji, aby se stala její matkou. Gabriela odpoví, že je jí opravdu moc líto toho jedu, který jí podala, protože nevykonal svou práci jak měl...

...Následující den brzy ráno Xena a Gabriela přijíždí před Dahakovu svatyni, kde sledují zajatce, kteří mají brzy položit své životy, aby mohl být zrozen temný bůh, Dahak. Xena říká Gabriele, že by pro ni bylo lepší, aby zůstala mimo chrám, ale Gabriela její návrh odmítne s tím, že vždy vše dělaly spolu. Xena jí odpoví, že Gabriela má v jejím životě velmi důležité místo a že je jeho součástí bez ohledu na to, co se stane. Pak utíká ke vstupu do svatyně. Gabriela chce běžet za ní, ale objeví se Naděje a nabízí jí ještě jednu šanci, aby se předala k nim. Gabriela to však odmítá a odchází pomoci Xeně se probojovat do svatyně...

...Po vstupu do svatyně spatří Naději jak stojí u oltáře s plamenem a pronáší zaklínadlo, které má vpustit Dahaka na tento svět. Xena sáhne pro chakram a hodí ho nad oltář, kde visí jakýsi zvon. Chakram přetne jeho upevnění, ten padá do plamenu nad oltářem a udusí je. Xena zakřičí na Joxera, aby jí hodil dýku s krví Zlaté laně, pro kterou ho předtím tajně poslala. Joxer ho vytáhne z pod své košile a hodí, ale dýku se pokusí získat Áres. Xena má však větší štěstí a chytí ho dřív, protože Áreův pokus zmaří Callisto, která ho odhodí na stranu. Pak vyzve Xenu, ať to ukončí a zabije Naději i ji. Xena zaútočí na Naději, ale ta už se vzpamatovala a svou telepatickou schopností jí brání v postupu vpřed. Xeně se však s vypětím všech sil pomalu daří posouvat se k ní. Když už je skora na dosah a chystá se Naději bodnout, Áres připomene Gabriele, co se stane s Xenou, pokud zabije Naději. Gabriela se rozběhne směrem k Naději a skočí po ní, ale ta už ji nestihne zastavit a obě padají do jámy s lávou nacházející se za oltářem, která se otavřela jako brána pro vstup Dahaka. Gabriela volá Xenino jméno (možná volá "kurva drát, zasraná gravitace, z toho už se sakra nedostanu" a navenek to vyzní jako "Xenóóóó!"). Šokovaná Xena volá na padající Gabrielu, ale ta zmizí v útrobách země (huh huh, pro Gabby je GAME OVER, aspoň na čas). Po Nadějině pádu do lávy Dahakova moc polevuje a všichni, kdo jí podlehli, jsou od ní osvobozeni. Joxer přibíhá k jámě a naklání se přes okraj a v koutku srdce doufá, že teď Gabriela vyleze živá (nebo mrtvá), ale nestane se nic. Callisto přichází ke Xeně s úsměvem na líci a prohlásí, že teprve teď má její život smysl. Xena, která stále drží v rukou dýku s krví Zlaté laně, se otočí a zarazí Callisto dýku do prsou. Callisto padá k zemi a umírá. Xena svěsí hlavu a není happy (Xena is pretty fuckin' far from OK)...

...

Gabrielle finally went off the deep end during the production of this motion picture.

Obsazení:
Xena: Lucy Lawless
Áres: Kevin Smith
Gabriela/Naděje: Renee O'Connor
Serafína: Jodie Rimmer
Werfner: Stephen Ure
Joxer: Ted Raimi
Atropos: Elizabeth Pendergrast
Callisto: Hudson Leick
Lachesis: Micaela Daniel
Clotho: Samantha Adriaanse

Produkce:
Executive Producers: Robert Tapert, Sam Raimi
Co-Executive Producer: R.J. Stewart
Supervising Producer: Steven L. Sears
Produced By: Eric Gruendemann
Producer: Liz Friedman
Coordinating Producer: Bernadette Joyce
New Zealand Producer: Chloe Smith
Written By: Paul Robert Coyle
Directed By: Rick Jacobson