The Bitter Suite | Bibliotheca Heroica | Sacrifice II

Česká transkripce | Seznam transkriptů | Anglická transkripce

Obětování
-Sacrifice-


...Callisto se snaží o únik z prostoru mezi světy, kde pobývala již delší dobu, kam se Herkulovi podařilo ji uvěznit. S vypětím všech svých božských sil a schopností se jí povede otevřít bránu a vypadne z ní v místě, odkud jí tam Herkules dostal...před Áreovým chrámem...

...Xena a Gabriela jsou ukryty za kusem skály a pozorují tajemný obřad nějaké sekty, při kterém jakýsi kněz hovoří k několika desítkám lidí. Gabriela zde hledá svou starou přítelkyni z dětství, Serafinu, která se připojila k tomuto neznámému kultu. Serafinu spatří v momentě, když ji je na hlavu nasazena velká hliněná maska a je připevněna na vrchol dřevěné konstrukce, kde měla být zřejmě obětována. Werfner, hlavní kněz, se chystá k Serafininu obětování, ale Xena mu v tom použitím chakram zabrání a skočí do prostřed davu vyznavačů. Strhne se souboj mezi ní a vyznavači, kteří jí brání k přístupu k Serafíně. Ale Serafína a kněz zvaný Janiclea, jsou již odneseny dvěmi mohutnými muži pryč. Tak se je Xena s Gabriela vydávají pronásledovat. Poté co je dojedou a Xena odrazí jejich útok, je překvapena tím, že se na scéně objevuje Callisto (že jí to ale trvalo). Ta chytne kněze Janiclea a vzápětí ho zabije tím, že mu dýkou prořízne hrdlo. Zasměje se, pošle Xeně vzdušný polibek a zmizí. Xena si myslí, že tento kult je oddán Callisto...

...Xena s Gabrielou se vydávají po únoscích Serafíny. Při pronásledování se Xena setkává s Áreem. I on si myslí, že tento kult uctívá Callisto a zkouší ji přemluvit, aby se s ním spojila proti Callisto, která prý shromažďuje armádu, aby dobyla svět...

...Skupina vyznavačů už opět začala vykonávat svůj obřad obětování. Tentokráte přichází k obětišti dívka, která je kromě masky oblečena i v róbě s kápí. Werfner se opět chystá zasadit oběti smrtící ránu, ale nečekaně narazí na odpor, který se vysvětlí tím, že ve skutečnosti se pod maskou nachází Xena, která na vyznavače znovu zaútočí. Náhle se však zableske a před ní se znovu objevuje Callisto a napadne ji. Když po ní vyšle ohnivou kouli, objevuje se Áres, odstrčí Xenu a úder zachytí. Callisto se nasere (pomyslí si, serete mě, jdu domu) a zmizí. Gabriela zadržuje Serafinu, aby se nemohla vrátit zpátky ke knežím a po rozhovoru s ní Xena zjišťuje, že bohyně, jejíž znovuzrození se připravuje, není Callisto, ale Naděje. Gabriela naopak zjišťuje, že se ohledně Naděje mýlila, protože žádné dítě, které by splodila, nemůže být ďábel. Xena dá řeč s Áreem a dohodnou se, že Naději je třeba zastavit dřív, než získá plnou sílu...

...Callisto a Werfner jsou v jakési jeskyni a Callisto promlouvá ke kokonu, který ukrývá Naději a ujišťuje ji, že má vše pod kontrolou a nic neohrozí její zrození...

...Áres se vydává získat bojovníky a vybudovat mocnou armádu, která má zastavit Callisto. Má vidění, jak se kněz přimlouvá u Naděje za Callisto a dozvídá se, že Callisto si přeje zapomenout a zemřít jako odměnu za to, že pomůže Naději získat nové tělo...

...Při pronásledování vyznavačů dorazí k jeskyni i Xena a vstupuje dovnitř, kde spatří Callisto stojící před kokonem a pouští se s ní do boje. Xena vybíhá před jeskyni a Callisto ji následuje. Vrhá po Xeně ohnivou kouli. Xena však má připravený štít, kterým odrazí kouli zpět nad Callisto, ta zasáhne skálu a padající kamení Callisto zasype. Pak vtrhne do jeskyně zabít Naději. Nečekaně se však objeví Áres, popadne kokon a zmizí s ním pryč...

...Áres skryl Naději v Síních Války a zde jí žádá, aby něco učinila ohledně Xeny a tvrdí, že jí odpouští zabití Strifa (jeho synovec, taky bůh, u nás použit překlad "Svár"). Naděje, pomocí svých telepatických schopností, posílá na Xenu, Gabrielu a Serafínu skupinu vesničanů a knězů...

Xena se vrací od jeskyně ke Gabriele a Serafíně a poví jim, co se stalo a že si myslí, že Áres mohl odnést Naději do Síní Války. Když se vydají na cestu, napadne je skupina vesničanů, před kterými se musí skrýt. Všechny tři utíkají a zůstávají přes noc v lese. Xena se vydává na "výzvědy". Gabriela a Serafína jsou sami. Gabriela jí říká, že miluje Naději (to je taková malá lest) a posílá Serafinu, aby varovala Naději, že je Xena odhodlaná ji zabít. Xena se vrací z "výzvěd" a říká Gabriele, že málem uvěřila, že Gabriela pořád miluje svou dceru, ale ta jí ujišťuje, že ví, že je to ďábel. Pak sledují Serafínu až k Síní války...

...Na prostranství před vstupem Xena přikazuje Gabriele, aby na ni počkala před Síněmi. Když Gabriela čeká, objevuje se Áres a bere ji sebou pryč, aby shlédla trojici sudiček, které udržují Xeninu nit života. Chce po ní, aby mu splatila svůj dluh za to, že jí v minulosti pomohl dostat se do Číny dříve než Xena. Oznamuji jí, že když Xena zabije Naději, bude její životní nit přestřižena a Xena umře (chá chá, tak a i Xena by měla GAME OVER) ...

...Xena vchází do Síní války a zde už začíná nový obřad pro znovuzrození Naděje, vedený Werfnerem. Xena svádí souboj s vyznavači a knězem v kápi. Mezitím se však Serafína dostala k obřadnímu noži, aby dokonala obětování. Xena jí to v poslední chvíli překazí, ale Serafína je už zraněna a krvácí. Xena bojuje s Werfnerem chránícímu kokon, ale zraněná Serafina se nepozorovaně dostává ke kokonu a potírá ho svou krví, která je potřebná k dokončení její metamorfozy. Kokon začíná bobtnat a náhle se v něm objeví prasklina, ze které se prodírá ven Naděje. Xena bere meč a vrhá se na rodící se Naději, když se znenadání zjevuje Gabriela a odstrčí Xenu stranou. Všichni v úžasu sledují, jak se Naděje vysvobozuje z kokonu. Včetně Callisto, které se podařil útěk zpod zavalení. Když se Naděje vyprostí z kokonu celá, vypadá úplně stejně jako její matka, Gabriela. Callisto se začne smát...

...

No Pulsing Cocoons were harmed during the production of this motion picture. What was witnessed was purely a re-enactment.

Obsazení:
Xena: Lucy Lawless
Serafína: Jodie Rimmer
Gabriela: Renee O'Connor
Werfner: Stephen Ure
Callisto: Hudson Leick
Lachesis: Micaela Daniel
Áres: Kevin Smith
Clotho: Samantha Adriaanse
Atropos: Elizabeth Pendergrast

Produkce:
Executive Producers: Robert Tapert, Sam Raimi
Co-Executive Producer: R.J. Stewart
Supervising Producer: Steven L. Sears
Produced By: Eric Gruendemann
Producer: Liz Friedman
Coordinating Producer: Bernadette Joyce
New Zealand Producer: Chloe Smith
Written By: Steven L. Sears
Directed By: David Warry-Smith