Maternal Instincts | Bibliotheca Heroica | Sacrifice

Česká transkripce | Seznam transkriptů | Anglická transkripce

Hořká suita
-The Bitter Suite-
<The Bitter Suite Lyrics>


...Gabby je ve vesnici Amazonek. Sedí v nějaké chatrči podobné sauně, má vztek a mlátí do věcí ve snaze vybít si tak své emoce. Má vidinu, ve které ji Callisto našeptává, že za všechno může Xena, protože Xena je obě vytvořila. Gabby začne křičet: "Ne!", když zrovna do chatrče vstupuje Joxer...

...Mezitím, Xena stojí na útesu, kde potkává Arese a ten jí naopak našeptává, že všechno je vina Gabby a že by se měla vrátit k němu a být v čele jeho armády. Xena ho opuští a je zcela nepříčetná. Vpadne do vesnice. Efiny s několika dalšími Amazonkami se jí snaží zastavit, ale bez úspěchu. Gabby s Joxerem utíkají z chatrče a Xena po nich hází chakram. Efiny ji v posledním momentu strčí do ruky a Xena mine. Efiny volá na Joxera, ať co nejrychleji s Gabby utečou. Gabby se ohlédne na Xenu, vysloví její jméno a utíká. Xena po ní švihne bičem, ten se jí omotá kolem kotníků, pak vyskočí na Argo a vleče za sebou Gabby k útesu (jen jí dej co proto). Gabby je celá od krve, potrhaná a v bezvědomí. Xena ji vyzvedne nad hlavou, aby ji mohla hodit dolů z útesu. Gabby najednou procitá z bezvědomí a kopne Xenu do tváře. Ta upadne nazpět. Gabby se rychle postaví, podívá se na Xenu a zakřičí: "Nenávidím tě!" (mnohem kultovnější by bylo, kdyby řekla: "Nemám tě ráda Mlékaři Dane"). Xena se stihne postavit, ale Gabby na ni zaútočí a obě padají z útesu (takový Xena&Gabby Fly Simulator)...

...Ocitáme se v muzikálové části dílu, takže zde se vesměs zpívá (jak šokující). Xena, zcela nahá, je probuzena polibkem (huh huh) a zpěvem Callisto. Ta ji oblékne a začne zpívat. Z její písně se dovídá, že se ocitla v Ilusii (Land of Illusia). Callisto vezme chakram, roztočí ho, ten se přemění v Kolo osudu. Dále se dovídá, ze zde "lži mohou být pravdou a pravda může být lží" a že ji nezradila Callisto, ale Gabby. Pak musí Xena zatočit Kolem osudu a to ji odnáší pryč...

...Gabby, samozřejmě také nahá, se také probírá v Ilusii. Nejprve si myslí, že se ocitla v Elysejských polích. Potom uslyší Joxerův zpěv. Ten ji uvítá a dává jí šaty. Z jeho písně se dozví, že se nachází v Ilusii a on, že je jejím průvodcem. Pak ji odvádí lesem pryč...

...Xena vchází do jakéhosi zámku a zde ji vítá Ares se svými bojovníky a zpívají, že Xeně je předurčena válka. Vojáci jí podají meč. Gabby vchází do rodné vesnice Potedaie a vítají ji zpěvem o míru. Její sestra Lila jí sděluje, že Xena nebyla její přítelkyní a dává jí do rukou kosu. Xena i Gabby odcházejí k bráně (každá z jedné strany, takže o sobě nemají sebemenší tušení). Vojáci křičí na Xenu "Válka!" a Gabby je provázena křikem vesničanů "Mír!". Po otevření brány se obě setkávají. Gabby udělá výpad kosou na Xenu, ale ta ji mečem rychle odzbrojí a mohutným úderem ji probodává (a hrome, Gabby šla na prdel už prvním kole). Brána se zavírá. Ares Xeně gratuluje a s úsměvem jí oznamuje, že se z ní stal stejný ďábel jako z on a tudíž jsou spolu pevně spojeni. Pak spolu začnou tancovat nad bezvládným tělem mrtvé Gabby. Na konci Ares Xenu hluboce zakloní a ta klesá vedle Gabby...

...Náhle se objevuje Callisto. Ptá se Xeny, jestli ulevila své bolesti tím, že zabila Gabby. Pak učíní s Areem krátké intemezzo a dříve než všichni zmizí, Ares učiní poznámku a tom, že ta mrcha má odzvoněno (ta buchta se prostě rozhodla, že to nepřežije, ...stalo se). Všichni zmizí a Xena drží v náručí mrtvé tělo. Z nenadání se znovu otvírá brána a dovnitř vchází skutečná Gabby. Její mrtvé tělo se ztácí. Gabby nemůže uvěřit, jak ji Xena mohla chladnokrevně zabít, i když jako iluzi. Xena je otřesena tím co učinila. Gabby se zjeví Kolo osudu...

...Náhle se obě dvě ocitají v obrovské síni plné sloupů. Všude je šero a přítmí. Začnou spolu mluvit, ale čím více se obviňují, tím více se ozývá zvláštní ozvěna, která způsobuje, že se téměř při každém slovu neslyší. Xena se ptá Gabby, jaké má pocity. Gabby odpoví: "Cítím se zraněná, ty ne ?". Xena začne zpívat píseň o svém utrpení. Gabby se přidá a navzájem si vyčítají, čí je tohle všechno vina. Kolo osudu začne náhle hořet a z jeho středu se objevují Dahakovy ruce, které se natahují po Gabby. Xena ji chytne a snaží se ji zachránit, ale Gabby je vtažena do Kola osudu. Xena ji následuje a skáče do Kola...

...Obě se ocitají se v Dahakově chrámu a začíná hrůzostrašná podívaná (Rosemary má děťátko nebo Hellraiser to sice není, ale i to stačí). Vzduchem proletí fantom a obě se octnou v nových pozicích. Gabby je řetězi připevněna k oltáři (ten samý, u kterého poprvé zabila). Xena je přivázána ke kříži za oltářem (ten samý, na kterém ji dal ukřižovat Caesar). Proti nim se do půlkruhu rozestaví šest postav. Postupně si sundávají kápě a je jim vidět do tváře. Jsou to Caesar, Khrafstar, Ares a Callisto. Zbylé dvě se odhalí až ke konci písně o nenávisti, kterou postavy zpívají. Jsou to iluze Xeny a Gabby. Iluze Xeny bere obřadní dýku a pozvedá jí nad Gabby. Iluze Gabby má v rukou palici a je připravena Xeně přerazit nohy. Xena začíná zpívat o tom, jak je možné, že se jejich nenávist dostala až tak daleko. Gabby se přidává. Poznávají, že se musí vrátit zpátky k lásce (huh huh). Vtom všechny iluze explodují (nebo invertovaně implodují, jak se komu líbí)...

...Kolo osudu otvírá v jedné ze stěn chrámu cestu na lesní mýtinu se Solanem, která je od chrámu oddělena závojem vody. Gabby probíhá skrz za Solanem a naznačuje Xeně ať učiní totéž. Xena se pokusí, ale když natáhne ruku skrz, spálí se. V chrámu se zjeví přízrak Ming Tiena a směje se. Xena křičí, že ho zabila. Gabby na Xenu zklamaně pohlédne a ptá se, jestli jí Xena lhala. Ta začne zpívat píseň, ve které prosí Gabby o odpuštění a omouvá se Solanovi, že mu nebyla tvou správnou matkou. Gabby jí odpouští (a máme tu asi hepáč?). Začnou k sobě natahovat ruce a ty se pod vodní clonou spojí. Obě se ocitají na mýtině. Xena jde k Sonalovi, říká mu, že ho bude pořád milovat a obejme ho...

...Náhle se Xena nachází na pláži pod útesem a objímá Gabby. Smějí se, válejí ve vlnách přílivu a jsou šťastné, že jsou opět přítelkyně (a je to tady, vždyť jsem to říkal). Gabby i Xena jsou happy...a možná i lesbby

...

The musical genre was not harmed during the production of this motion picture. In fact, the Producers sincerely hope you were A-MUSE-D by this episode.

Obsazení:
Xena: Lucy Lawless
Gabriela: Renee O'Connor
Joxer: Ted Raimi
Callisto: Hudson Leick
Áres: Kevin Smith
Efiny: Danielle Cormack
Khrafstar: Marton Csokas
Caesar: Karl Urban
Lila: Willa O' Neill
Solan: David Taylor
Ming T'ien: Daniel Sing

Produkce:
Executive Producers: Robert Tapert, Sam Raimi
Co-Executive Producers: R.J. Stewart
Supervising Producer: Steven L. Sears
Produced By: Eric Grundemann
Producer: Liz Friedman
Coordinating Producer: Bernadette Joyce
New Zealand Producer: Chloe Smith
Written By: Stephen L. Sears & Chris Manheim
Directed By: Oley Sassone