Intimate Stranger | Bibliotheca Heroica | A necessary Evil

Česká transkripce | Seznam transkriptů | Anglická transkripce

Deset malých náčelníků
-Ten Little Warlords-


… Kdesi v lese. Je pozdě v noci, Gabriela leží a Xena (stále ještě uvězněná v těle Callisto, nemilosrdné samičky válečnice) sedí u pomalu dohasínajícího ohně. Nemůže spát, protože má takový ten divný pocit, jako že se něco kolem vás úplně změnilo, ve vzduchu je podivné napětí a vy stále nemůžete přijít na to, co to je (hmm, že by si Zeus usral Xeně přímo do ksichtu). Náhle uslyší jak nedaleko od ní praskne pod něčí nohou klacek, zbystří a je připravena pohotově odvrátit útok nezvaného návštěvníka. I Gabriela procitne, když se z hustého křoviska objeví hlava jim dobře známého Joxera. Ten začne blekotat něco o důležité zprávě a rychle prohledává své kapsy, vytáhne jakýsi svitek a podá ho Xeně s tím, že obsahuje zprávu pro Callisto, která dosud strádá v Xenině těle v Podsvětí. Xena si prohlíží zapečetěný svitek, který sice není určen přímo pro ni, ale zároveň ví, že s tímto tělem je pro ostatní Callisto. Její zvědavost vzroste natolik, že neodolá a otvírá svitek, jenž je pozvánkou od Área, boha války, aby se jako jedna z mocných válečnic (myslí tím Callisto) zúčastnila setkání těch nejlepších válečníků v hradu na ostrově poblíž místa, kde se nacházeli. V Xeně převládne pocit blížících se trablí a odkládá odjezd na ráno…

… Ráno, při cestě do vesnice, ve které se nachází přístav s lodí, která je odveze na určené místo, Xena pozoruje Gabrielino podivné chování, která je v mnohem víc agresivní náladě než obvykle (je nasraná asi jako žába v odšťavňovači při maximálních otáčkách). Den plný divně divného dění pokračuje, když Xena na hlavní cestě místní tržnicí vidí dvojici válečníků, kteří byli zatvrzelými nepřáteli na život a na smrt, jak spolu zacházejí s nevídanou zdvořilostí jako kdyby byli nejlepšími přáteli. Pocit zmatení roste a Xena začíná tušit, že se někde nějak něco muselo posrat. Xena pokračuje v pozorování událostí, které následují poté, co se Gabriela zatoulá na místním tržišti ke stánku s rybami, kde vyvolá (pomocí pár ostře kritických poznámek o kvatitě produktů na trhu se prodávajících) rvačku mezi vesničany. Teď už netuší, ale ví, že je obklopuje podivné dění, které nejspíš nějak souvisí i pozvánkou od Área, kde nevinní lidé propukají násilí a agresi a válečníci se chovají mírumilovně jako pacifisti…

… Xena a Gabriela vstupují do místní taverny, kde jejich pohled upoutá žvatlající opilí vágus v kápi (to co pil v něm zanechalo opravdu dlouhý, ale velmi dlouhý chuťový ocas). Jaké je jejich překvapení, když se z toho santuse vyklube Áres. Dozví se od něj, že je nyní zbaven svého božství a tím pádem má i všechny slabosti smrtelného člověka (čím kocovina evidentně je). Áres vysvětluje, že jeho meč byl ukraden neznámým zlodějem, takto mu sebral jeho moc a tím se z něho stal vlastně prachobyčejný smrtelník (no co může být horšího). Xeně rychle dochází, že to byl onen zloděj, kdo poslal pozvánku Callisto a dalším válečníkům. Áres pokračuje ve vysvětlování, že bez úřadujícího boha války, mírumilovní lidé ztrácejí sebekázeň ovládat svou zlost. Podívá se na Gabrielu, která přišla neobvykle nasraná, a ukáže na ni jako na typický příklad. Pouze zkušení a ostřílení válečníci, kteří jsou navyklý usměrnit a ovládnout svá nutkání a pocity, jsou schopni ovládat své vášně…

… Xena se rozhodne dát vše do pořádku (jak jinak) a k tomu bude potřebovat i Áreovu pomoc. Řekne Gabriele, aby zůstala ve vesnici, zatímco ona a Áres odcestují na místo setkání všech pozvaných válečníků. Nyní musí však ještě vyřešit, jak dostat Área na hrad. A řešení na sebe nenechá dlouho čekat. Při cestě do přístavu Xena odchytí jednoho z právě příchozích válečníků a devitalizuje ho do bezvědomí, čímž umožní Áreovi, aby si "vypůjčil" jeho pozvánku na shromáždění. Když přijdou do přístavu a naleznou loď, která je má odvést na místo, potkají zde zbylé válečníky, kterých je celkem osm (plus Xena a Áres se rovná deset). Jakýsi muž z lodi je vyzve, aby se seřadili a při vstupu na loď odevzdali pozvánku a své zbraně. Když jsou všichni na palubě, vystoupí kapitán lodi a přečte jim zprávu od boha války. Ten se rozhodnul odejít na odpočinek a jeden z nich bude vybrán jako nástupce na jeho místo. Xena, ale nejvíc Áres jsou tímto prohlášením opravdu rozčarováni (hlavně on si teď musí myslet něco o tom, že až dostane toho parchanta do rukou, tak jeho koule skončí na oběžné dráze Venuše) . Pak loď i s veškerým svým osazenstvem odrazí od břehu…

… Během plavby několik válečníků začne dělat nemístné narážky na to, jak to že může být pozvaná mezi nejlepší válečníky taky žena. Xena, která je tam jako Callisto, si tedy musí zřídit pořádek a autoritu tím, že nejvíce otravného válečníka naučí dobrým mravům několika vhodně mířenými údery tupím předmětem (použije k tomu ladné pohyby svých končetin)…

… Loď s válečníky právě připlouvá do přístavu na ostrově a po vylodění jsou všichni odvedeni do hradu, kde je celá skupina přivítána jejich hostitelem Sisyfem (původně ho matka chtěla pojmenovat Sifilos místo Sisyfos, ale pak zjistila, že toto označení je již vyhrazeno pro jiné účely), králem lsti a čarodějem. To on byl tím zlodějem, který ukradl Áreovi jeho meč, zatímco se Áres s Callisto pokoušeli dostat Xenu do Podsvětí. Po kratším úvodu prozradí svým hostům pravidla turnaje. Ráno bude mít každý šanci utkat se s bestií zvanou Baracus, jenž sídlí v jeskyni blízko hradu a ten, komu se podaří ji zabít, vyhraje Áreův meč a božství, jenž mu garantuje nesmrtelnost. Poté vyzve válečníky, aby se odebrali do svých pokojů a připravili se na ranní turnaj…

… Za několik málo okamžiků však válečníci začínají mezi sebou uzavírat krátkodobá spojenectví pod myšlenkou, čím míň nás bude, tím větší máme šanci stát se novým bohem války, a začnou útočit na sebe navzájem. Celkový počet žijících účastníků turnaje počíná pomalu klesat (zde bych upozornil na nilpotenci tohoto antihermitovského operátoru v Hilbertově prostoru, pozn. ReMortician). Xena pochopila co se děje. Ve skutečnosti nechce Sisyfos předat božství, ale pouze se zbavit všech válečníků. Neví však, jaký má k tomu Sisyfos důvod. Proto se rozhodne, že ze všeho nejdřív musí získat Áreův meč, aby se nedostal do nesprávných rukou. Protože Sisyfa zná již z minulosti a ví o jeho lstivosti a myšlenkových pochodech, tuší, že Sisyfos ukryl meč na místě, kde je meč všem na očích, ale zároveň je schován tak, aby si ho nikdo nevšiml. Pár válečníků se rozhodne z cesty odstranit i skutečného Área, který je však nyní slabý jako obyčejný člověk, takže ho berou jako dalšího konkurenta. V poslední chvíli je překvapí Xena a po menším souboji je donutí k ústupu. Dost rozbitému Áreovi dopomůže do jeho pokoje a začne ho ošetřovat (tak tomu já říkám ošemetná situace). Během ošetřování jí Áres přislíbí, že když mu pomůže získat zpět svou moc, postará se, aby jí Hádes vrátil její tělo. Xena je spolčena s Áreem (org. "Xena is paired with Ares …", což se dá za určitých okolností, za velmi specifických podmínek, přeložit i jako "Xena je pářena s Áreem", no a to by bylo daleko lepší, přineslo by to do seriálu nový nevídaný prvek, ale bohužel skutečnost je úplně jiná, sakra) a shledává, že jeho zkušenosti ze života smrtelníka ho činí docela odlišným od toho chladného zabijáka, kterého znala z minulosti…

… Mezitím v chodbách hradní kanalizace. Gabriela a Joxer, kteří se dostali na ostrov pomocí obchodní lodě, prožívají chvíle plné úzkosti a děsu při pronikání do hradu. Oba jsou soužení démonickým a bezbožným řevem tajuplného monstra, Baraka. Jak se dvojice hrdinů přibližuje směrem k doupěti té bestie, Joxerova kuráž a odvaha začíná rychle upadat (gradient něco kolem -8.105, což je pro našince přímo smrtelné), dokud však neuvidí samotné "monstrum": gigantický, rámus tvořící buben, obklopen různými trubkami, zkonstruován k přetváření proudícího vzduchu do řevu a úpění. Po tomto pohledu se v Joxerovi probudí nevídaná zlost a začne vybíjet svou agresi na tom neživém předmětu…

… Boj o meč se pomalu chýlí ke svému závěru, protože počet potenciálních obětí klesl na minimum. Xena a Áres stojí tváří v tvář proti odpornému Tegasonovi a Virgiliovi, jediní zbyvší válečníci, jimž se podařilo uniknout smrti z rukou jejich konkurentů. Začíná závěrečná bitva mezi válečníky. Během boje Xena nalézá Áreův meč ve chladných rukou mrtvého válečníka. Souboj nyní dostane nový spád a brzy ona a Áres pozabíjí všechny zbylé (dva) útočníky. Sisyfos, který mezitím vešel do sálu, pak navádí Xenu, aby zničila i poslední instanci, Baraka, a uplatnila tak nárok na výhru. Ale v opravdu poslední chvíli se vřítí do sálu Joxer a vyzradí tajemné pozadí situace kolem Baraka. Pod světlem nových skutečností nyní Sisyfos přiznává, že mu bůh Podsvětí přislíbil, učinit ho novým bohem války, jestliže mu dokáže doručit do Podsvětí deset nejlepších válečníků světa. Xena podá meč zpět Áreovi, kterému se tím vrátí jeho síla a moc. Poté všichni sledují jak Hádes Sisyfa navrací zpět k jeho předchozímu trestu. Xena se obrací na Área a žádá ho o splnění jeho slibu. Áreovi se však s božstvím vrátila i jeho chladnokrevnost a bezcitnost a odbude Xenu s tím, že byl smrtelník a ty přece můžou i lhát a porušovat sliby (to je ale povedený žertík, nu co, život je boj) . Pak s pošklebným úsměškem na rtech zmizí. Bůh je na svém místě a vše se vrací do normálu, Gabrielu opouští zlost a znovu se stává mírumilovnou a šťastnou. I Xena je happy…

…Obě jdou společně po pláži a rozebírají situaci kolem Callistina těla. Gabriela prohlašuje, že bude mít Xenu ráda tak jako tak, a že jí nevadí tvář, která jí přinesla tolik utrpení a bolesti, důležité je to, co je uvntiř. Najednou BÁC a Xena má zase zpět svoje tělo. Teď je ale happy jako nikdy předtím…

...

No one was harmed during the production of this motion picture. However, Xena's ability to recover her body was severely impeded by Lucy Lawless' unexpected mishap.

Obsazení:
Xena: Lucy Lawless, Hudson Leick
Gabriela: Renee O'Connor
Callisto: Hudson Leick
Joxer: Ted Raimi
Áres: Kevin Smith
Sisyfos: Charles Siebert
Virgilius: Chris Ryan
Tegason: Bruce Hopkins
Sadus: Marcel Kalma
Carus: Jason Kennedy

Produkce:
Executive Producers: Robert Tapert, Sam Raimi
Co-Executive Producer: R.J. Stewart
Supervising Producer: Steven L. Sears
Produced By: Eric Guendemann
Producer: Liz Friedman
New Zealand Producer: Chloe Smith
Written By: Paul Robert Coyle
Directed By: Charles Siebert