Return of Callisto | Bibliotheca Heroica | Ten Little Warlords

Česká transkripce | Seznam transkriptů | Anglická transkripce

Cizinkou ve svém těle
-Intimate Stranger-


...Xena zažívá noční můry, ve kterých se jí zjevuje Áres a Callisto, zlá samička válečnice, která před časem zemřela trýznivou smrtí v proláklině s pohyblivým pískem. Snaží se v Xeně vyvolat pocit viny za Callistino úmrtí, bez ohledu na to, jestli bylo úmyslné či ne...

...Následující den, ona a Gabriela pokračují v pronásledování Callistina vojevůdce Theodorea, je rozhodnuta přinést jemu a jeho válečníkům spravedlnost, stopují Theodorea až k opuštěné vesnici, do které přijíždějí právě v čas, aby zachránily nešťastného Joxera z jisté popravy...

...Tu noc, vyčerpanou Xenu ve snu opět navštíví Callisto, která dává Xeně najevo, aby jí následovala do Podsvětí. Tam, ona a Áres, zmanipulují Xenu k doznání, že je ve skutečnosti vina z Callistiny vraždy, protože neudělala nic pro to, aby jí zachránila. Xenino doznání otvírá Callisto na zlomek času "skulinu", kterou potřebuje k vniknutí a uchvácení Xenina těla. Xenina vyhoštěná duše zůstává uvězněna v těle Callisto v Podsvětí...

...Callisto, která má nyní Xeninu podobu, je zpět ve světě živých a připravuje se na odplatu princezně válečnici. Říká nic netušící Gabriele, že se Callisto za Áreovi pomoci nějak dostala z Podsvětí a je na cestě do Amfipolisu, kde plánuje zabít Xeninu matku Cyrene. Chce tak vlákat Gabrielu do situace, ve které se bude muset utkat s Xenou, uvězněnou v Callistině těle, takže její vrcholný triumf bude, když Gabriela zabije Xenu, v domnění, že to je Callisto...

...Mezitím se Xena v Podsvětí pokouší o svou záchranu. Navštíví Háda, boha podsvětí, a přesvědčí ho o své skutečné identitě a žádá o pomoc. Hádes jí dává jeden den života na to , aby se mohla pokusit poslat Callisto zpět do Tartaru, kam patří...

...Zpět ve světě živých. Callisto popichuje Gabrielu, aby se začala opět cvičit v boji. Ukazuje jí některé smrtící techniky, jak může použít svou hůl jako kopí. Než se obě vydají na cestu do Amfipolis, Callisto se ještě zdrží a tajně bodne Argo do břicha, takže až ji Xena najde, bude jí muset poskytnout pomoc a tím Callisto získá více času na svůj plán. Pak dostihne Gabrielu a odchází spolu do Amfipolis...

...Xena, v Callistině těle, se objevuje zpět mezi živými a první na co narazí je její milovaná Argo s proříznutým břichem. Položí svůj meč a okamžitě jí začne utěšovat, že nedovolí, aby se jí něco stalo. Náhle se za ní objeví Joxer a v domnění, že nachytal Callisto, jak se pokouší zabít Argo, jí napadne. Xena ho lehce přemůže a snaží se mu říct, že není tím co si myslí. Ale Joxer jí opět napadne, a tak musí použít techniku tlakových bodů, aby ho konečně přesvědčila, že sice vypadá jako Callisto, ale ve skutečnosti je Xenou. Teprve teď jí Joxer uvěří a začne vysvětlovat, že si myslel, že je to Callisto. Xena mu poděkuje za jeho statečnost při obraně Argo a žádá ho, aby jí pomohl dostat Callisto zpět do Tartaru. Pak se vydávají po stopách Callisto a Gabriely...

...Callisto právě objevila dočasné doupě Theodorea a jeho mužů. Ke Gabrielinu překvapení vtrhne dovnitř a vydávajíce se za Xenu, zavraždí Theodorea a přikazuje jeho mužům, aby dobyli Amfipolis a přivedli všechny její obyvatele sem do jeskyně...

...Xena, doprovázena Joxerem, pokračuje v pronásledování a brzy je dostihne v lese nedaleko Amfipolis. Xena a Callisto se konečně utkávají tváří v tvář v další bitvě. Obě vytasí meče a vrhnou se na sebe. Nakonec se Xeně podaří dostat Callisto do nůžek a vyrazit jí dýku z ruky. Když se Xena vyzdvihne nad Callisto s mečem s ruce, znenadání jí někdo udeří přes záda. Gabriela, v domnění, že jde o Callisto, jí udeřila svou holí. Než se Xena vzpamatuje, Gabriela po ní vyjede, takže se s ní musí utkat. Po chvíli však Xena přesvědčí Gabrielu o své identitě, ale Callisto už využila jejich potyčku k útěku...

...Den se chýlí ke konci a pro Xenu nastává závod s časem. Všichni tři pospíchají do jeskyně, kde Callisto a její muži už drží obyvatele Amfipolis v zajetí. Xena pochopí, že se je Callisto chystá upálit, aby si tak zajistila, že Xenina matka a zbytek vesničanů zemře tak, jako kdysi zemřela její rodina. Obě se opět začínají bít. Když však Xenina podoba začíná pozvolna mizet, ze zbytků posledních sil Xena popadne Callisto za krk a vezme ji sebou. Obě válečnice se setkávají ve světě snů, kde Xena přinutí Callisto pohlédnout do tváře všem, kteří kdy padli její rukou. Callisto propadne panice a začne pochybovat o své spravedlivé pomstě. To stačí k tomu, že je vtažena zpět do Podsvětí, Xena tak splní Hádovu podmínku a může se vrátit do svého světa, ale jen s jednou drobnou vadou, zůstalo jí Callistino tělo. Konec dobrý, všechno dobré, takže i tak je Xena happy...

...

Argo was not harmed during the production of this motion picture. However, she is undergoing intensive psychotherapy to help her work through her resentment and feelings of distrust toward Xena.

Obsazení:
Xena: Lucy Lawless
Gabriela: Renee O'Connor
Callisto: Hudson Leick
Joxer: Ted Raimi
Áres: Kevin Smith
Theodorus: David Te Rare
Cyrene: Darien Takle
Arleia: Lee-Jane Foreman
Gressius: Michael Cooper

Produkce:
Executive Producers: Robert Tapert, Sam Raimi
Co-Executive Producer: R.J. Stewart
Supervising Producer: Steven L. Sears
Produced By: Eric Guendemann
Producer: Liz Friedman
New Zealand Producer: Chloe Smith
Written By: Steven L. Sears
Directed By: Gary Jones