Callisto | Bibliotheca Heroica | Intimate Stranger

Česká transkripce | Seznam transkriptů | Anglická transkripce

Návrat Callisto
-Return of Callisto-


...Callisto, nemilosrdná samička válečnice, skončila po svém prvním střetu s Xenou uvězněná v mykénském vězení, kde ji drželi připoutanou v křesle jako zvíře bez možnosti jakéhokoli pohybu. Díky malé lsti s využitím svých přirozených předností a své síly se jí podaří útěk, při kterém za sebou zanechá pár zamordovaných strážců. Cesta pomsty, kterou přísahala Xeně za smrt své rodiny, je opět volná...

...Xena s Gabrielou spí ve svém ležení, které si vytvořily, když je zastihla noc na jejich cestě do Atén, a náhle jsou vprostřed noci vyrušeny jakýmsi mužem, ze kterého se vyklube Perdicas, bojovník kdysi zasnoubený s Gabrielou. Perdicas Gabriele vyzná svou nehynoucí lásku, kvůli které by byl schopen i zabít, a nabízí jí ještě jednou, aby si ho vzala za muže. Gabrielu přepadnou emoce a není schopná dát Perdicovi okamžitou odpověď. Xena navrhuje, že než si to rozmyslí, může je doprovodit do Atén...

...Při své cestě potkávají Joxera, od kterého se dovídají zprávu o Callistině útěku. Brzy narazí na vesnici, kterou právě "recykluje" mordparta válečníků pod vedením Callisto. Xena tasí svůj meč a vyrazí vpřed ke své (ne)přítelkyni, ale Callisto jí překvapí tím, že hodí svou dýku po mladé dívence, takže Xena musí změnit plán a zachraňuje dítě na poslední chvíli. Jak se tak válí na zemi, Callisto jí přiloží meč k hrdlu a prohlásí, že než s ní úplně skoncuje, tak zničí její duši tím, že zabije vše co má ráda, aby mohla poznat to utrpení, které si musela prožít ona. Pak vyskočí na koně a ujíždí pryč. Perdicus, který to vše z povzdálí sledoval, se v důsledku tohoto zážitku vzdává navždy válečnictví. Gabriela má radost a rozhodne se přijmout jeho návrh a chce se vrátit domů spolu s ním...

...Ve vesnickém chrámu proběhne svatba Gabriely a Perdica. Pak dává Xeně se smutkem v srdci navždy sbohem. Xena, kterou odchod její nejlepší přítelkyně trochu rozhodil, pokračuje v pronásledování Callisto, která nemůže potlačit svou radost, když se jí donese, že Gabriela už není s Xenou...

...Xena spolu s Joxerem prohledávají okolní lesy, když objeví Callistinu horskou pevnost. Po prvním průzkumu zjistí, že Callisto je pryč a pevnost hlídá pár stráží. Po menší úklidové akci hlídačů, Xena provede svůj pověstný chvat na hrdle Theodorea, velitele stráží, a dozvídá se od něj, že Callisto zmizela, aby si zalaškovala s Gabrielou. Xena okamžitě vyráží, aby zachytila Gabrielu a Perdicea na jejich cestě domů. Právě když dorazí, spatří Callisto, jak stojí s mečem v ruce a chystá se zabít její přítelkyni. Obě válečnice se znovu utkávají tváří v tvář. Když Callisto zaútočí na Gabrielu, Xena skočí přemet, aby jí zblokovala úder, ale Callisto náhle změní směr a zaboří svůj meč do Perdicovi hrudi, pak vyskočí na koně a odcválá pryč. Gabriela omdlí a zhroutí se na tělo svého milovaného, tak se Xena musí nejprve postarat o ni...

...Xena zpívá "smutnou pohřební žalozpěv" (tzv. Zombie Ritual, který využívali kněží 3Dfx VooDoo Banshee při oživování mrtvých) před Perdicovou pohřební hranicí a žalem zdrcená Gabriela jí řekne, že přísahá pomstu a Callisto zabije. Xena přesvědčuje svou přítelkyni, že nedovolí Callisto, aby vpustila do jejího srdce nenávist, ale její slova nepřinesou kýžený efekt. Nakonec, přes Gabrielino soustavné naléhání, Xena souhlasí s tím, že jí naučí pár základních bojových technik s mečem...

...Ještě tu noc se nepozorovaně přikradou k pevnosti, kde naleznou zlovolnici a její muže uprostřed oslavy nad Perdicovou smrtí. Xena obhlédla okolí a říká Gabriele, že našla nechráněný vstup do Callistina doupěte. Navrhuje vyčkat do úsvitu, až budou všichni po oslavách vyspávat a chystá se jít spát. Gabriela jí řekne, že je rozhodnuta jít domů truchlit nad Perdicovou smrtí. Když si myslí, že už Xena spí, vezme Perdicův meč, který jí zbyl, a tajně se vplíží do pevnosti. Najde Callisto jak dříme, ale nemůže se přemoci ji zabít ve spánku. Callisto se najednou probudí, lehce přemůže Gabrielu a vezme ji jako rukojmí. S tímto trumfem v ruce pak zajme Xenu, sváže ji a přinutí koukat, jak se připravuje k upálení Gabriely u kůlu. Když už se zdá vše ztraceno, objevuje se Joxer a odvede Callistinu pozornost, takže má Xena dostatek času, aby dosáhla na chakram a přeřezala pouta. Za mihotu čepelí svých mečů obě válečnice obnoví svůj věčný souboj, ve kterém se Xeně podaří vytlačit Callisto ven z jeskyně, ta tedy vyskočí na svůj válečný vůz a pádí pryč. Xena skočí na další vůz a vydává se na její pronásledování. Pokračují tak v bitvě mezi sebou na vozech, avšak ten Callistin se převrátí, ta se skutálí ze stráně a zapadne do tekutého písku, ve kterém se začne pomalu potápět. Xena to neubrzdí, skutálí se za ní a už se topí obě dvě. Xena však stihne vytáhnout svůj bič a mrsknutím ho omotá kolem větve stromu, a tak se s jeho pomocí zachrání. Pak se rozhoduje zda má Callisto opustit nebo jí opět zachránit život, ale Callisto ji provokuje tím, že když jí pomůže, tak ona bude pokračovat ve svém plánu připravit Xenu o vše, co kdy milovala. Nakonec přeci Callisto zanechá svému osudu, a sleduje, jak se Callistina tvář potopí pod povrch a navždy tak zmizí z světa. Hrůzovláda zlé samičky válečnice skončila a Xena a Gabriela se opět dávají dohromady. Gabriela je happy a Xena, přestože má "divný pocit" je taky tak trochu happy...

...

Although Xena finally conquered her dark nemesis Callisto, it took her weeks to get the sand out of her leather unmentionables.

Obsazení:
Xena: Lucy Lawless
Gabriela: Renee O'Connor
Callisto: Hudson Leick
Joxer: Ted Raimi
Perdicas: Scott Garrison
Theodorus: David Te Rare

Produkce:
Executive Producers: Robert Tapert, Sam Raimi
Co-Executive Producer: R.J. Stewart
Supervising Producer: Steven L. Sears
Produced By: Eric Guendemann
Producer: Liz Friedman
New Zealand Producer: Chloe Smith
Written By: R.J. Stewart
Directed By: T.J. Scott