Bibliotheca Heroica
Czech Transcripts
Seznam transkriptů přepsaných podle seriálu, ve znění v jakém je uvedla TV n@va. To znamená s "drobnými odlišnostmi" od ideálního překladu.
V hlavičce transkriptu je vždy použit ten název, který uvedla TV n@va, a to taky znamená, že se může lišit od mnou použitého.