Armageddon Now | Bibliotheca Heroica | Yes Virginia, There is a Hercules

Česká transkripce | Seznam transkriptů | Anglická transkripce

Armagedon II
-Armageddon Now II-


...Iolaus a Alcmena pokračují ve svém útěku před Callisto, která po nich s očividným potěšením neustále vrhá jednu ohnivou kouli za druhou (a druhou za třetí)...

...V prostoru mezi světy. Herkules spolu s jeho zlým dvojníkem, Vladařem, jsou zde stále uvězněni. Herkules přistupuje ke kameni, ve kterém je prohlubeň plná vody. Náhle se voda zčeří a po jejím uklidnění se objevuje nejprve rozmazaný, ale poté už jasný obraz. Vidí Iolaa a nějakou mladou ženu, ve které potom poznává svou matku, jak před něčím utíkají, aby si zachránili holé životy. Herkules se pokouší jim nějak pomoci, není nijak schopen do děje zasahovat...

...Iolaus a Alcmena mají příležitost se na chvíli zastavit. Iolaus říká mladé Alcmeně, která je překvapená a zmatená zároveň, že byl poslán z budoucnosti zpět v čase, protože musí zabránit Callisto, aby zabila jí a její nenarozené dítě...

...Zpět v meziprostoru (Netherworld). Vladař provokuje Herkula, je jím znechucený a pokouší se ho znovu zabít, přestože by to znamenalo i jeho vlastní smrt. Protože oba jsou stejně silní i vytrvalý, skončí to tak, že se nakonec pouze vysílí a jejich vášně vychladnou...

...Iolaus říká vyděšené Alcmeně, že Callisto jí chce zničit, protože jestli Alcmena porodí své dítě, tak až její syn vyroste, stane se z něj největší hrdina v historii. Snaží se ji uklidnit a vysvětluje, že existuje jeden způsob, jak Callisto zabít dřív, než to udělá ona jim. To lze jedině tím, že jí vezmou její přívěšek s krví Zlaté laně, který má na krku a bodnou ji dýkou, která jí musí být potřena. Přibližuje se Callisto a Iolaus posílá Alcmenu, aby se schovala v mlýně, blízko kterého se nacházejí. Sám zůstává a vyčká na její příchod. Jakmile se Callisto přiblíží, pokusí se jí od jejího úmyslu ještě odradit. Ale naopak se dovídá, proč Callisto chce zabít Alcmenu. Callisto přislíbila Naději splnit její příkaz, zabít Alcmenu i nenarozeným Herkulem, výměnou za šanci změnit vše, co se jí kdy v životě stalo špatného. Náhle Iolaus strhne přívěšek z jejího krku. Callisto ho úderem odhodí o kus dál a říká mu, že to už stejně víckrát nebude potřebovat. Napřáhne ruku, v té se objevuje mohutná ohnivá koule a vysílá ji přímo směrem k mlýnu, kde se schovává Alcmena. Celý mlýn pohltí obrovské plameny a Iolaovi zbývá jen v úskosti sledovat, jak Alcmena uvnitř zahyne (huh huh, to se může stát jen jedou za život)...

...Herkules vše stále sleduje skrz okno v prostoru mezi světy, je otřesen tím, co se stalo a s hrůzou si uvědomuje, že nyní už nemůže existovat v jeho skutečném světě...

...Pořád ještě v minulosti. Uvnitř vojenského stanu stojí Xena (v této době zlá válečnice a stále první Áreova favoritka), když náhle její stráže vtáhnou dovnitř krále Quallea, který přichází prosit, aby ušetřila jeho zemi drancování a masakrů a jako hold jí přináší to nejcennější co má, Chronův kámen času. Iolaus přichází do vesnice Cirra, kde vidí vesničany, jak se ve zmatku a strachu pokouší sbalit to nejnutnější a opustit své domovy. Dovídá se od nich, že princezna válečnice, která si říká Xena, a její mocná armáda, už zpustošila většinu okolní země a teď se prý chystá na Cirru. Iolaus probíhá vesnicí, ve snaze co nejdříve vyhledat Callisto. Když jí spatří, schová se za chatrč a z přívěšku nalévá Laní krev na svůj nůž. Callisto se přibližuje, je téměř nadosah, Iolaus se napřahá, když v tom mu nějací tři parchanti vytrhnou nůž z ruky, přiloží na jeho hrdlo a násilím ho odvádějí do Xenina ležení. Odvlečou ho až do Xenina stanu a předvedou ho ke Xeně. Ta s ním začíná rozehrávat jakousi smrtelnou hru, při které používá svůj chakram a hůl. Iolaus se jí pokouší vysvětlit, co se stane jí a Callisto v budoucnosti a přesvědčit ji, že ji zná. Řekne, že zná její velké tajemství, že má syna jménem Solan. Ale to jediné, když se zmíní o Solanovi, je, že se Xena vyděsí a rozčílí. Nikdo nezná a nesmí znát tohle tajemství. Zaútočí na něj, avšak Iolaus se ztrácí. Xena je zaskočena tím, co se stalo. Najednou však do jejího stanu vstoupí její důstojník a ptá se, jestli mohou zaútočit na vesnici Cirra. Xena, i přes Iolaovo varování, nařizuje, aby vesnici vyplenili...

...Herkules vše sleduje a náhle zareaguje na to, co spatří u Xeny ve stanu, ležet na zemi - Qualluův dar, Chronův kámen času. Teď musí vymyslet, jak se odsud dostat, ale znovu ho zaujme obraz v okně...

...Vidí sám sebe, jak se hádá s Áreem, kvůli tomu, že se neustále vměšuje do jeho svatby se Serenou a požaduje, aby jednou provždy nechal jeho zesnulou rodinu na pokoji. Áres se brání tím, že bohové jsou proti svatbě, ze které by mohl vzejít neznámý druh mocného potomka a budou souhlasit se sňatkem pouze pod jednou podmínkou, že se vzdá své síly. Herkules se zarazí, ale protože Serenu hluboce miluje, nakonec s odevzdáním své síly Áreovi. Áres se poté ještě objevuje u Sereny a zbavuje jí života a schopností Zlaté laně, tím se z ní stává obyčejný smrtelník...

...Zpět ve vesnici Cirra. Callisto vchází do jedné z dosud nezničených stodol. Zde nachází hrstku vesničanů, jak se schovávají před ohněm a běsněním, které zachvátilo vesnici. Mezi nimi jsou i její matka Arleia a mladá dívka, v níž Callisto poznává sama sebe. Callisto se k nim začne přibližovat, když náhle jeden z Xeniných válečníků vpadne dovnitř a v zápalu drancování surově udeří Arleiu. Callisto vybuchne vztekem a okamžitě vojáka zabije. Callisto zpozoruje dalšího muže, jak se přibližuje s vytaseným mečem zezadu směrem k ní, instinktivně bodne tím směrem svým mečem a ten skončí zapíchnut v břiše jejího otce, Pankose, a ten okamžitě padá mrtev k zemi. Vše sleduje její matka a náhle jako smyslů zbavená po ní vyjede s mečem, který sebrala mrtvému vojákovi. Callisto po ní mrští ohnivou koulí a její matka spolknou plameny a stodola začíná hořet. Když Callisto, která je otřesena svým konáním, strnule shlíží na to, co právě udělala, mladá Callisto omdlí a padá k zemi. Callisto ji zbystří, přichází k ní a posadí ji blízko k ohni. Stojí před ní a se zármutkem se rozhoduje, že ona musí zemřít, že to tak bude lepší pro ni i jí. V poslední chvíli dovnitř vtrhne Iolaus zachrání mladou dívku před jistou smrtí. Odvádí ji z vesnice a posílá ji k jejímu strýci Oroniovi. Pak zmizí zpět do budoucnosti, ale ta už není taková, jak má být...

...Iolaus se zjevuje v Korintu, kterému nyní velí Xena Dobyvatelka. Vchází na prostranství plné lidí a zde vidí, jak se Xena připravuje k popravě Gabriely, která vede hnutí odporu vůči její krutovládě. Utíká do Áreova chrámu a přivolává boha války. Požaduje, aby by ho poslal zpět v čase ještě jednou, protože musí vrátit vše do správných kolejích. Áres se pobaveně ušklíbne a odmítá mu pomoci, protože takhle se vyvinuvší situace, kdy Xena vládne celému okolí, je přesně to, co si vždy přál...

...Herkules sleduje tuto scénu skrz okno. Jeho myšlenky se začnou soustředit na Chronův kámen a Herkules se je pokusí telepaticky poslat Iolaovi. To se podaří a Iolaus jeho myšlenky zachytí. Herkules mu říká, že musí získat Chronův kámen, který má Xena upevněna na svém žezle a pak bude moci v pořádku cestovat časem bez Áreovi pomoci. Iolaus se přiblíží k tribuně, ze které Xena sleduje Gabrielinu popravu, ukradne žezlo, ale voják z Xeniny stráže na něj okamžitě zaútočí a jen taktak mu Iolaus uniká tím, že se přenese do minulosti pomocí kamene. Je zpátky na Alcmenině farmě těsně před tím, než se objeví Callisto...

...V prostoru mezi světy začíná zuřit silná bouře, objevují se mohutné blesky, následované ohlušujícími hromy. Herkula najednou napadne způsob, jak se odtud dostat. Sestavuje provizorní bleskosvod a čeká až do něj udeří blesk. Vše pozoruje Vladař a posmívá se mu, že je blázen, protože tohle se nikdy nemůže podařit a že jsou odsouzeni tu strávit věčnost. Udeří oslepující blesk...

...Oblohu ozáří oslňující blesk a otevře se vír, ze kterého vypadává Herkules. Dopadne na Callisto a strhne se zuřivý boj, ve kterém Herkules Callisto poráží. Jeho dobré srdce mu však zabraňuje, ji navždy sprovodit ze světa pomocí Iolaovy dýky s Laní krví, místo toho jí i přívěškem mrští do víru těsně před jeho uzavřením. Ví však, že větší zlo, které stálo za tím vším, co se událo, je dosud venku a bude se s ním muset vypořádat v budoucnu, ale přesto je Herkules happy...

...

Although Alcmene's barn was blown to smithereens, remarkably she and Iolaus were not harmed during the production of this motion picture.

Obsazení:
Herkules: Kevin Sorbo
Vladař: Kevin Sorbo
Iolaus: Michael Hurst
Xena: Lucy Lawless
Gabriela: Renee O'Connor
Callisto: Hudson Leick
Ares: Kevin Smith
Naděje: Amy Morrison
mladá Alcmene: Kim Michalis
Darphus: Matthew Chamberlain
Arleia: Lee-Jane Foreman
Pankos: Jim Mclarty
mladá Callisto: Rebecca Kopacka
Oronis: Geoff Clendon
král Quallus: John Dybvig

Produkce:
Executive Producers: Robert Tapert, Sam Raimi
Co-Executive Producers: Eric Gruendemann, Jerry Patrick Brown
Produced By: Liz Friedman
Co-Producers: David Eick, Paul Robert Coyle
Coordinating Producer: Bernadette Joyce
New Zealand Producer: Chloe Smith
Teleplay By: Gene O'Neill & Noreen Tobin
Story By: Paul Robert Coyle and Gene O'Neill & Noreen Tobin
Directed By: Mark Beesley