Surprise | Bibliotheca Heroica | Armageddon Now II

Česká transkripce | Seznam transkriptů | Anglická transkripce

Armagedon
-Armageddon Now-


...Naděje, zlá dcera Dahaka a Gabby, se zhmotňuje z temného oblaku popelu (zbyl po hranici, na které jí zpopelnily Xena a Gabby) a je znovuzrozena. Nejprve velmi bizarní podoba se posléze formuje v mlhavou humanoidní postavu. Při odchodu Naděje potkává nějakého opilce, přistoupí k němu, úderem mu rozdrtí hlavu (taky způsob jak udělat na někom trik hlava-mínus), oblékne si jeho plášť a odchází pryč do temnoty...

...Oba naši hrdinové (Herkules a Iolaus) jsou u Herkulovi matky Alcmeny. Zde jí pomáhají se stavbou nové zdi. Přichází Alcmena a vyruší je. Je rozrušená a říká jim, že právě dorazil posel královny Ledy a donesl špatné zprávy. S neskrývanými obavami jim oznamuje, že dcera královny Ledy utekla z hradu za svým milým a tajně se vdala. Královna Leda má obavy, že její muž, král Tyndareus, je připraven začít kvůli tomu válku a už prý měl vše konzultovat s Áreem. Herkules a Iolaus odchází pomoci královně (co by pro mámu neudělal)...

...Naděje vede své kroky k jeskyním Ixionu. Naděje stojí před jeskyní, pozvedá ruce a svolává své neobyčejné síly. Ty způsobí mohutný poryv vzduchu, který protrhne stěnu jeskyně. Ze vzniklé průrvy se osvobozuje Callisto, která zde byla uvězněná. Naděje jí oznámí, že její příští poslání je zbavit svět jeho největšího hrdiny, Herkula (no konečně to někoho napadlo).To Callisto zprvu vůbec nezajímá, ale Naděje jí slíbí, že pokud bude spolupracovat, její život bude napraven a to takovým způsobem, jaký ona sama nikdy nepovažovala za možný...

...Herkules a Iolaus konečně dochází k Áreově chrámu. Zde nachází krále Tyndarea a Área, jak plánují spiknutí, jehož cílem je zabití králova nového zetě. Herkules nikým neviděn vyčkává, až ostatní krále opustí, a když je král zanechán o samotě, přichází k němu. Přesvědčuje ho, že by válka mohla pouze stvořit nepřekonatelnou bariéru mezi ním a jeho milovanou dcerou. Tyndareus se, po jeho slovech shledává, že Herkules má pravdu a válka nic nevyřeší (no, a zase nám zkazil jednu pěknou válku, že ho to pořád baví). Aby dokázal, že svou dceru nezavrhl, začíná přípravy na svatební hostinu...

...Áres je ve svém chrámu a dovídá se co se stalo. Je rozhořčen (asi tak jako kdyby jste mu strčili palec do prdele) nad tím, jak Herkules zmařil jeho skvělé plány na velkolepou bitvu a zbavuje se svých frustrací na svém synovci Strifovi. Jak tak na Strifa řve, objevuje se v chrámu Callisto (teď teprve začíná sranda). Nabízí mu svou účast při Herkulově odstranění, při své diskusi chodí v kruhu okolo sebe a napětí mezi nimi stoupá, objeví se záblesk a poté oba zmizí. Zhmotňují se na velkém prostranství před Áreovým chrámem a upřu zrak na nepatrnou poruchu v prostoru, kde se nachází brána do paralelního světa (tzv. parallel universe). Callisto se postavuje před Área, oba napřáhnou ruce a v hrůzostrašné ukázce moci spojí své božské energie, vytrysknuvší blesky a oheň rozpínají trhlinu, která postupně přechází v obrovský vír. Když se vír rozevře úplně, vystupuje z něj Vladař, v kůži oblečený zlý dvojník Herkula (pravý opak hodného Herkula...má roztomilou bradku), který nosí na krku přívěšek s krví Zlaté laně. Áres k němu rychle přiskočí a překvapenému Vladaři strhne přívěšek z krku. Začne se smát a on i Callisto mizí. Vladař je zmaten a má zlost, protože byl přenesen ze svého světa do jemu do naprosto neznámého světa. Odchází od chrámu a ničí na co přijde...

...Herkules sedí spolu s Iolaem u jídla ve vedlejší vesnici v místní krčmě. Přichází nějaký rolník a při pohledu na Herkula se neočekávaně vyděsí a strachy něco blekotá. Po uklidnění začne tvrdit, že viděl Herkula, jak dnes ráno rozbíjel a ničil věci v ulicích sousedního města, Arcadia. Herkulovi rychle dochází (jo jo, úplnej Sherlock H.), že Vladař, jeho zlý dvojník, musel být nějak přenesen z paralelního světa do světa našeho. Oba okamžitě opouští hospodu a zamíří do Arcaidy...

...Podle rozbitých předmětů není těžké Vladaře vystopovat. Brzy ho najdou na místním náměstí, Vladař na ně okamžitě zaútočí. Souboj se jim podaří ukončit až poté, co ho uspí omamným prachem (srabi, na rovnocenného partnera už musí použít lest a to jsou na něj dva). Prohledají ho a se zklamáním zjišťují, že přívěšek s krví Zlaté laně, která jako jediná substance může zabít boha, není na jeho krku. Rychle jim dochází, že ten kdo ho osvobodil, mu ji musel sebrat. Herkules s Iolaem odnáší uspaného Vladaře zpět před chrám boha války, kde se vír, který ho přenesl, původně otevřel. Náhle se zde objevuje Áres s Callisto. Iolaus okamžitě Herkula upozorní, že Áres je ten, kdo nosí přívěšek s Laní krví. Áres a Callisto spojují své síly, znovu otvírají vír a tím i bránu do paralelního světa. Ten začne vtahovat naše hrdiny dovnitř. Herkules odstrčí Iolaa z dosahu proudu vzduchu, padá na zem a začíná klouzat směrem k víru. Iolaus se mu snaží podat ruku (to je záchranář, už jen ty červený trenky a je to celej David Hasselhoff), ale Naděje, která dosud stála neviděna za Áreem, zajistí, že Herkules je vsán do víru spolu s Vladařem. Brána se s burácením zavírá. Herkules a Vladař se ocitají uvězněni v prostoru mezi světy (Netherworld). Herkules se pokusí o únik pryč, ale Vladař ho napadne a následuje menší potyčka...

...Áres a Callisto (Naděje stojí nenápadně v pozadí, Strife je zde také) oslavují v jeho chrámu svůj velkolepý úspěch. Callisto náhle učiní výpad po přívěšku s Laní krví, ale Áres se ubrání a Strife se schovává (srab). Strhne se mezi nimi souboj, ve kterém je Áres poražen, až poté co zasáhne Naděje. Callisto strhává přívěšek z Áreova krku a nasazuje ho na svůj. Otevře zátku medailonu, nalévá na svou dýku trochu Laní krve a vráží ji do nic netušícího Strifa, který vše sledoval (a hele, ono to funguje). Země se začne otřásat, obloha blýská a ozývají se mohutné hromy jak bůh umírá. Callisto a Naděje mizí z chrámu. Teprve teď Áreovi konečně dochází, že oni (Callisto a Naděje) jsou ve skutečnosti jediným velkým Zlem, které může přivodit konec bohů i veškerého lidstva. V tom okamžiku do chrámu vstupuje Iolaus, hledá u Área pomoc a žádá ho, aby se přidal k Herkulovi. Iolaus přesvědčuje Área, že oni potřebují dostat Herkula v pořádku zpět z prostoru mezi světy, aby zastavil Callisto. Ten odmítá a mizí. Iolaus je zklamán a nasranej, jak kamzík na rovině, odchází...

...Naděje znovu svolává své hrůzostrašné síly a posílá Callisto zpět v čase s posláním, aby předešla Herkulovu zrození. Callisto má zabít Alcmenu dříve, než stihne Herkula porodit...

...Prostorem se prožene vlna otřesů. Když Iolaovi dochází, že to byla známka Callistina cestování zpět v čase, aby zabila Herkulovu matku, přivolá Área a přemlouvá ho, aby ho poslal zpět v čase zabránit této vraždě. Pod silou jeho argumentů souhlasí a posílá ho zpět. Náhle je Iolaus zpátky ve starém Korintu (jo jo, to byly časy). Prochází ulicí a vyptává se, jestli někdo nezná dívku jménem Alcmena. Místní drbny mu řeknou, že Alcmena je právě těhotná, přestože její muž umřel před několika měsíci ve válce a poradí mu cestu k jejímu domu. Iolaus pospíchá k Alcmeninu domu, ale mladá žena mu nevěří a odmítá s ním odejít v rámci vlastní bezpečnosti. Pak se objeví za domem Callisto a jako utržená z řetězu po nich střílet ohnivé koule. Iolaus se jí neúspěšně snaží zastavit a křičí na Alcmenu ať uteče (kdo uteče, vyhraje). Nevzdává se a po kratším souboji ji alespoň přibrzdí. Vyrazí za Alcmenou, vezme jí ruku a oba utíkají pryč...

...

Once again, Alcmene's fence was not finished during the production of this motion picture.

Obsazení:
Herkules: Kevin Sorbo
Vladař: Kevin Sorbo
Alcmene: Liddy Holloway
Áres: Kevin Smith
Iolaus: Michael Hurst
Strife: Joel Tobeck
Callisto: Hudson Leick
Naděje: Amy Morrison
Tyndareus: John Manning
mladá Alcmene: Kim Michalis

Produkce:
Executive Producers: Robert Tapert, Sam Raimi
Co-Executive Producers: Eric Gruendemann, Jerry Patrick Brown
Produced By: Liz Friedman
Co-Producers: David Eick, Paul Robert Coyle
Coordinating Producer: Bernadette Joyce
New Zealand Producer: Chloe Smith
Written By: Paul Robert Coyle
Directed By: Mark Beesley