DRAMATIS PERSONA:

V této části se nacházejí informace jak o Xenině Nemesis, válečnici Callisto, tak i o herečce Hudson Leick, které ji v seriálu ztvárnila.

"Hasten to the bridal bed -
Underneath the grave 'tis spread:
In darkness may our love be hid,
Oblivion be our covered -
We may rest, and none forbid."
- Percy Bysshe Shelley -

Callisto: Warrior Queen Callisto: Warrior Queen
Koloběh života a smrti stvoření vznešenější bohů: Callisto
Hudson Leick

Hudson Leick
Stručný životopis Hudson Leick, který se mi podařilo sestavit podle různých informací z internetu.

Filmografie Filmografie
Úplný přehled Hudsoniny filmové i televizní tvorby.